Digitalisering har vært på alles lepper i flere tiår, likevel sliter mange virksomheter med å finne veien.  Vi i Innomag satt oss ned med en av IT bransjens veteraner, serieentreprenøren Rolf Frydenberg, som er administrerende direktør i Manag-E Nordic AS som har vært i gang i over 20 år. Vi spurte ham om hvorfor dette med digitalisering og transformasjon skal være så vanskelig. Det ble en interessant og innsiktsfull samtale med en av bransjens nestorer.

Rolf, du har vært i bransjen lenge – hva er ditt syn på innovasjon og hvordan det har utviklet seg over tid?

-Da jeg begynte i bransjen på 80-tallet var utvikling innen IT (eller EDB og dataelektronikk som programvare og maskinvare het da) i stor grad drevet av ingeniører og forskere. Utviklingen foregikk på ekspertenes premisser, og de laget verktøy som andre eksperter trengte.

I dag er brukerne langt mer sentrale i innovasjonsprosessen. Man trenger fortsatt eksperter på teknologi og annet underliggende, men i veldig stor grad har vi kommet over til en situasjon hvor brukne kan utvikle – eller tilpasse – løsninger selv. Moderne «low-code/no-code» løsninger muliggjør det.

-Mange glemmer at digitalisering krever forandring og nyskaping. Vi vet alle at endringsprosesser er vanskelige, og innovasjon kan være enda vanskeligere. Jeg anbefaler boken «Digitaliseringsledelse» utgitt av Fagbokforlaget der Professor Jon Iden og hans medforfattere deler mange gode råd om hvordan man bør gå frem, blant annet når det gjelder digital innovasjon, forklarer Frydenberg oss.

Boken – og andre forskere på området – skiller mellom tre typer digital innovasjon:

  • Prosessinnovasjon
  • Produktinnovasjon
  • Forretningsmodellinnovasjon

-For mange kan det være krevende å skape digitale produkter eller vesentlig endre sin forretningsmodell, men mye kan oppnås også ved å sette et digitalt søkelys på prosessinnovasjon. Det er dessuten et område som er like relevant i offentlig som i privat sektor, og derfor også kanskje det enkleste å ta tak i, fortsetter Frydenberg engasjert.

-La meg utdype. I mange virksomheter er det en rekke prosesser som kan være dårlig dokumentert, men som allikevel benyttes mye og er viktige. Jeg skiller ofte mellom prosesser ut fra om de involverer interne eller eksterne aktører i de to hovedrollene – konsument og produsent. Interne prosesser, hvor både konsument og produsent er interne, er ofte de enkleste å begynne med, – i ett prosjekt digitaliserte vi prosesser for en kunde som omfattet hele 95 forskjellige skjemaer, og prosessene som styrte hvordan denne informasjon fløt og ble håndtert videre i organisasjonen.

SMAX – neida, det er ikke en ny sjokolade…

-I Manag-E benytter vi en løsning kalt SMAX fra den globale IT giganten Micro Focus til å implementere nye, digitale prosesser. Denne løsningen – levert som en SaaS-tjeneste eller installert hos kunden – omfatter de viktigste funksjonene for å kunne digitalisere et bredt spekter av prosesser: Fleksible skjemadefinisjoner (både for brukerne og for databasen), enkel prosesstilpasning (ikke alle prosesser er like!), automatiseringsfunksjoner (inklusive RPA, programvareroboter) og gode muligheter for integrasjon gjennom API-kall både inn til systemet og ut av det.

Så SMAX fungerer som en slags intelligent prosessmotor?

-Ja, ved hjelp av SMAX har vi digitalisert prosesser innen nær sagt enhver del av virksomheter: Fra IT-tjenester til vaktmestertjenester, fra HR til innkjøp, fra kontraktsadministrasjon til garderobeskapsadministrasjon, fortsetter Frydenberg.

-Fordi løsningen leveres med innebygget «big data» analytics og maskinlæring, blir systemet automatisk smartere for hver dag som går. Denne evnen til å lære hvordan saker/skjemaer/prosesser håndteres av mennesker, for så automatisk kunne håndtere neste lignende sak på samme måte er nøkkelen til gevinstene. Tilsvarende ser den forholdet mellom innholdet i spørsmål og henvendelser og hvordan de besvares, og kan foreslå for saksbehandleren noen alternative løsninger eller svar. Mennesket tas ikke ut av prosessflyten i alle situasjoner, men alt blir betydelig mer effektivt og arbeidsdagen til de ansatte blir mer interessant.

– Det er i dag tusenvis av brukere av løsninger basert på SMAX i mer eller mindre hele verden. En av våre største kunder i Norge er Oslo kommune, som benytter løsningen til prosesser innen svært mange områder. Du kan se en video hvor de snakker om hvordan de går frem i forbindelse med å automatisere «onboarding» av nye ansatte på denne linken.

Er det dette som er veien fremover – blir all IT erstattet av kunstig intelligens?

– AI har vært omtalt i faglitteratur og Science Fiction i over et halvt århundre, og populariteten har svingt opp og ned. Slik blir det nok i fremtiden også. Både maskinlæring og andre aspekter av AI er nyttige verktøy for mange anvendelser, men det må være mennesker som staker ut kursen, og som har kontroll på hvor det går. Husk at all maskinlæring – som er kanskje den mest velutviklete delen av AI – er basert på gammel kunnskap. Derfor vil AI fortsatt være et nyttig supplement i alle anvendelser, men vil ikke erstatte mennesker. For det er menneskene som stiller spørsmålene og peker ut retningen for utviklingen.

Hva med skytjenester, ender alt i skyen?

– De fleste trender som vokser raskt – ja til og med eksponentielt – vil før eller siden flate ut, og det kommer nesten alltid en sving tilbake. Det er mange grunner for å beholde IT-løsninger andre steder enn i skydatasentre, og jeg har tro på at de fleste mellomstore og større virksomheter i praksis vil ende opp med en hybrid løsning – noe i eget datasenter, noe som SaaS-løsninger og noe basert på infrastruktur i skyen (IaaS).

Vi ser på klokken og vet at vår intervjutid er omme, – og takker for innsiktsfulle råd om en utvikling som skyter fart og Manag-E sjefen følger oss ut vel vitende om at selskapet han startet og fortsatt leder er svært sentralt plassert når norske virksomheter leter etter løsninger som gjør de smartere.