En kronikk av Tor W Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole og leder av Open Innovation Lab of Norway’s faglige råd


Det er et skikkelig «katteslagsmål» mellom Mark Zuckerberg, Meta, og Elon Musk, X/Twitter om herredømme på sosiale medier nå som X/Twitter er i spill. Foreløpig har ingen av dem suksess.

Washington Post-artikkelen “Trafikken på Meta’s Threads synker mens selskapet legger til funksjoner” peker på et viktig punkt ved plattformens utvikling. Selv om noen argumenterer for at Meta, tidligere kjent som Facebook, kunne være en fremtidig etterfølger til plattformer som Twitter eller til og med X (som representerer en variabel plattform), tyder en nærmere gjennomgang av dataene på noe annet.

Den synkende trafikken på Meta’s Threads – ned 80 prosent siden juli 2023 til august 2023 – tyder først og fremst på en mulig kløft mellom selskapets visjonære retning og brukerengasjement. Det er et paradoks at til tross for at Meta introduserer nye funksjoner, avtar faktisk brukerinteraksjonen. Dette gir opphav til spørsmål om hvorvidt plattformens utvikling stemmer overens med brukernes preferanser og behov. En vellykket sosial medieplattform bør balansere innovasjon og brukertilfredshet. Nedgangen i trafikk på Threads utfordrer Meta’s evne til å finne denne balansen.

Å sammenligne Meta som en mulig etterfølger til Twitter eller X, krever at vi ser nærmere på de unike brukerdynamikkene på disse plattformene. Twitter, før Musk tok over, ble for eksempel hyllet for sin konsise og sanntidsnatur, som ga brukere muligheten til å dele tanker i korte uttrykk.

Metas fokus på lengre formater gjennom Threads vil nødvendigvis ikke appellere til kjernegruppen som verdsetter rask utveksling av relevant og interessant informasjon slik det var på Twitter. Metas suksess som erstatning avhenger av evnen til å gjenskape de særegne funksjonene som tiltrekker brukere til den spesifikke plattformen.

Videre viser omleggingen av Facebook til Meta en endring i selskapets fokus mot metaverset og virtuell virkelighet. Denne endringen kan føre til at ressurser og oppmerksomhet blir trukket vekk fra utviklingen av funksjoner som er avgjørende for å opprettholde relevansen som etterfølger til Twitter eller X. Mens Meta prøver å posisjonere seg som en leder innenfor metaverset, kan det forsømme de voksende behovene til brukere som søker en plattform for kortfattede, sanntidsinteraksjoner med mennesker som det er interessant å lytte til og være i dialog med.

Videre kan fragmenteringen av brukerbasen begrense Metas potensial som en etterfølger til Twitter eller X. Forskjellige brukergrupper tiltrekkes av ulike plattformegenskaper som de finner i spesialiserte apper som LinkedIn, TikTok, Instagram, Whatsapp, etc. Forsøket på å kombinere disse egenskapene på én plattform kan redusere appellen for begge typer brukere. For eksempel kan de som foretrekker metavers- og virtuelle virkelighetsopplevelser, finne mindre engasjement i Metas tekstbaserte diskusjoner.

Selv om noen håpte eller spekulerer i om Threads kan bli en etterfølger til Twitter eller X, indikerer bevisene fra den synkende trafikken på Threads, Meta sin konsentrasjon på metaverset, og den mulige uoverensstemmelsen med brukerpreferanser, en annen retning.

Suksessrike plattformer hviler på en dyp forståelse av brukerdynamikk, behov og en helhetlig visjon. Metas avvik fra Twitter’s strømlinjeformede natur og X’s varierte og uklare egenskaper reiser tvil om dens egnethet som direkte etterfølger til noen av disse plattformene. Fremtidens landskap for sosiale medier og nye plattformer vil trolig bli formet av de som effektivt kan imøtekomme brukernes stadig skiftende forventninger og teknologiske trender. Med Twitter ute av ligningen er det er hull i markedet – et hull Threads ikke har fylt.