Helt siden 2016 har det norske konsulentselskapet Miles vært på listen over de 25 mest innovative virksomhetene i Norge i vår årlige kåring av landets mest innovative virksomheter. Nå melder selskapet at de nok en gang går i front, gjennom å bli det første norske selskapet som sertifiseres innen innovasjonsledelse gjennom Global Innovation Management Institute (GIMI).

GIMI er en internasjonal stiftelse som arbeider innenfor innovasjonssertifisering, og deres sertifisering er i tråd med ISO 56 000 serien. Miles er i godt selskap, over 200 Fortune 500-selskaper har deltatt i å utvikle kompetanse innen innovasjonsledelse, basert på innovasjonsrammeverket og prosessene i GIMI.

Verktøykassen er på plass

-Ofte viser det seg at vi er involvert i oppdrag hvor innovasjon spiller en rolle, enten som mindre inkrementelle prosesser, eller gjennom nyskapende og mer gjennomgripende oppgaver som skal løses. Det kan være forretningsmodeller, arbeidsprosesser, logistikk og/eller teknologisk utvikling. Derfor trenger vi påfyll av realkompetanse på innovasjonsledelse, sier seniorkonsulent i Miles, Geir Stene i en kommentar.

Han er en av bare tre personer i Norge som allerede er sertifisert. Nå har en gruppe Miles-konsulenter fra Oslo, Bergen, Stavanger og Ålesund gjennomgått den første av i alt tre moduler i sertifiseringsprosessen. Dermed er verktøykassen allerede på plass, og kan tas i bruk. I modul to skal verktøyene øves inn gjennom konkret case-arbeid, og deltakerne får mentorgjennomgang ukentlig over fire uker. Til høsten gjennomføres den tredje modulen, som tar for seg mer av de strategiske aspektene ved innovasjonsledelse.

-Sertifiseringen vil gi våre konsulenter omfattende realkompetanse som gjør dem enda bedre i stand til å lede verdiøkende innovasjonsprosesser, og gi våre kunder bedre råd om mest mulig effektive innovasjonsstrategier, forklarer Geir oss.

-Innovate or die!

-Innovasjon er et eget fag. Det handler om å skape noe nytt, på en ny måte, som gir verdi i hele verdikjeden.

Det sier Øystein Bredal-Thorsen, programdirektør i Open Innovation Academy (OIA), et program initiert av INNOVATE AS. De er representanter for GIMI i Norge, og Miles sin samarbeidspartner i sertifiseringsprosessen.

Han peker på at virksomheter som er virkelig dyktige på innovasjon har lettere for å tiltrekke seg både nye talenter, kunder, partnere og kapital.

-Det viktigste OIA bidrar med overfor en virksomhet som ønsker å sertifiseres, er et gjennomprøvd opplegg som effektivt og raskt skaper gode prosesser basert på den globale ISO standarden 56 000. Gode prosesser gjør det mulig å innovere både raskere, billigere og ikke minst bedre, utdyper han og fortsetter:

– «Innovate or die» er et stadig mer brukt begrep innen ledelse og ledelsesutdanning. Sertifiseringen Miles er i gang med vil utvikle dem som selskap, og gi stor verdi til kundene deres, sier Bredal Thorsen.

Opplegg tilpasset oss

Vi forstår på dialogen mellom Geir Stene og Øystein Bredal-Thorsen at kursene som leder til sertifisering er ganske krevende, men på ingen måte uoverkommelige. De inneholder en god blanding mellom teori og inspirasjon, og det viktigste av alt: praktiske øvelser og arbeid med caser.

-Vi har hatt et veldig godt samarbeid med OIA så langt. De har vært særdeles lydhøre og dynamiske slik at opplegget passer godt med vår konsulentorganisasjon, forteller Stene.

Han fortsetter:

-Jeg ser at jeg og mine kolleger har gjort mye av det vi får trening i nå, gjennom mange år, i mange ulike prosjekter i både offentlig og privat sektor. Men her får vi et effektivt rammeverk, og verktøy som følger den globale ISO standarden, og et godkjentstempel fra svært mange dominerende selskaper i verden som har bidratt i utviklingen av GIMI sitt rammeverk for Innovasjonsledelse.

-Miles ønsker å gi enda større trygghet og bistand til kunder som står i vanskelige innovasjonsprosesser. Med denne sertifiseringen står vi godt rustet til det.

-Miles er også partner i Open Innovation Lab Norway, som samler 50 av Norges ledende virksomheter. Forumets mål er å inspirere, innovere og dele innsikt på måter som kan bidra til at medlemsvirksomhetene lykkes enda bedre. Dette partnerskapet har vi hatt glede av i mange år, og det var her vi ble oppmerksomme på sertifiseringsmuligheten gjennom GIMI. De verdiene som denne globalt anerkjente organisasjonen står for passet godt med Miles sine egne verdier, avslutter Geir Stene.

InnoMag takker for intervjuet – og vet at flere store norske virksomheter i løpet av månedene som kommer vil følge etter Miles og sertifisere sine innovasjonsledere. Først i løypa ligger uansett nok en gang det innovative konsulentselskapet som etterhvert har blitt over 350 medarbeidere.

Camilla Amundsen tok for kun 4 uker siden over som Miles nye konserntjener (i dette selskapet har de ikke ledere, men tjenere). Hun kom da fra stillingen som divisjonsdirektør Infrastructure Growth i Telenor Norge, og har tidligere ledet arbeidet med å transformere Telenor T-We til å bli en moderne strømme- og TV-tjeneste.  Tidligere har hun jobbet som CEO for mobilselskapet Talkmore og hun har også flere års ledererfaring fra Lyse og Altibox – blant annet som CEO for Lyse IT.

Da hun tok over sa hun følgende;

– Miles er et helt spesielt og annerledes IT-selskap som har lyktes med å bygge en sterk kultur hvor visjonen er å være en fremragende arbeidsplass og hvor verdiene faglig autoritet og varme gjennomsyrer kulturen. På denne måten har Miles klart å tiltrekke seg og beholde de aller beste IT-folka. Miles har en filosofi som stemmer godt overens med mine verdier og ledelsesprinsipper og dette var helt avgjørende for at jeg takket ja til denne spennende muligheten.