– Kom deg ut av tunnelen – se mulighetene. Dyktige forretningsutviklere med gode verktøy rundt om i landet er klare til å hjelpe.

Øystein Bredal-Thorsen, sjefen for Growthwheel Norge AS var engasjert under et intervju denne uken med Innomag.

Han mener at vi trenger mindre forkynnelse og mer verdiskaping og utnytter løsningen som er klar i form av ferdige guider med sjekklister som er både bevist og gratis. Disse er en del av EUs ‘Early Warning Program.

-Hvorfor er ikke erfaringene fra det “noen” har oppnådd her lokalt, oppskalert og delt, og hvorfor brukes ikke erfaringene fra utlandet. Utfordringen er å se mulighetene i stedet for å miste motet blant trærne!

Du snakker her om et krisestyringsverktøy som er klart til bruk?

– Ja, dette er fritt tilgjengelig for Innomags lesere og alle som ønsker det kan få sitt eksemplar. Jeg våger påstanden om at de fleste vil få både inspirasjon og fornyet innsikt som fører til vekst og verdiskaping, selv i dagens situasjon.

Er dette en løsning som kun passer for store virksomheter?

– Nei, da pandemien tok oss i mars stod hele norsk næringsliv plutselig i en fredskrise ingen noen gang hadde sett komme. Noen virksomheter «så ikke skogen for bare trær» , lukket øynene og håpet det skulle gå over. Andre gikk i gang med søknader om kompensasjon og støtte, betimelige og riktige tiltak regjeringen satte i gang i erkjennelse av at følgene for næringslivet umiddelbart fikk (og får) store konsekvenser.

– Regjering og Storting viste umiddelbar handlekraft med kompensasjons-ordningen, og vil nok komme til å måtte fortsette med det en stund fremover. Vi tror alle her på berget er glade for at vi var i en økonomisk situasjon som gjør at det offentlige kan bistå slik de gjorde og gjør. Men dette kan jo ikke fortsette over lang tid. Næringslivet kan ikke leve langsiktig av støtteordninger som dekker «det vi hadde».

  • Tørr «å tenke ut av boksen» – få hjelp til det – den finnes!

– Mitt håp er at grunnfjellet i Norges næringsliv, norske små og mellomstore bedrifter, kvitter seg med sitt tunnelsyn. Hvis ikke sløses vekstmulighetene bort og den norske verdiskapingen på grunnplanet helles ut med vaskevannet. Det er et tankekors at det tilsynelatende kryr av norske bedrifter som i disse fredkrisetider fortsatt holder på med innavl av egne oppfatninger og ser seg blinde på nærliggende problemer uten å oppdage mulighetene som ligger bak.

Covid19-krisen har til dels lammet oss, men de mest foroverlente er i ferd med å snu krisen til muligheter bl.a. gjennom enkle verktøy som GrowthWheel Kristestyringsverktøy som altså er EUs metodikk for en ny, bedre normal generert av en verdensomspennende krise. Den 14. desember sparker vi i gang et kurs der alle Innomag’s lesere og NorBAN’s medlemmer inviteres inn til å lære mer om dette verktøyet.

Innomag har gjennom de siste tre årene fulgt GrowthWheel tett, og i Norge er det i dag ca 130 forretningsutviklere og veiledere som står klare til å bistå.

GrowthWheel AS er den norske delen av et globalt crowdsourcingselskap som opprinnelig ble startet i Danmark tilbake i 2005. Bakgrunnen var at grunnleggeren David Madie oppdaget at mange av vekstlederne balet med de samme utfordringene, – og hans systematiserte visuelle sjekklister ble etter hvert svært ettertraktet.

I 2010 slo GrowtWheel igjennom i USA, og er i dag styringsverktøyet for vekst og verdiskaping i bl.a. USAs SBDC og iNBIA.

I 2020 benyttes den digitale løsningen i mer enn 63 land av over 15 000 vekstvirksomheter, og flere enn 3500 er sertifiserte GrowthWheel sertifiserte forretningsutviklere, som i nettverket deler sine erfaringer og ideer til et globalt felles beste.

  • Hent inspirasjon til å se muligheten mer enn problemene. Krisen er der, men mulighetene finnes, uttaler Øystein i en sluttkommentar.