Fjernundervisning ble brått et enda mer aktuelt tema da skolene stengte i mars på grunn av koronaviruset. Situasjonen verden var oppe i tydeliggjorde mer enn noen gang hvilken nytte digitale læremidler kunne gi og ga en vanvittig «boost» i den allerede pågående utvikling av disse verktøyene. 

«Det viktigste vi kan gjøre når vi utvikler Skrible, er å involvere elever og lærere. Vi kan rett og slett ikke utvikle noe uten at brukergruppa har fått sagt sitt. Heldigvis hadde vi god dialog med lærerne som skulle teste ut Skrible i klassene sine», forteller produktansvarlig for skriveverktøyet Skrible, Marte Syvertsen Fjeld. 

Lærere og elever som drivere 

Noen av hovedmålene med læremidlene er å spare tid i skolehverdagen og å gi elevene en bedre individuell opplæring. Skrible bruker maskinlæring (AI) for å veilede eleven underveis med enkle tilbakemeldinger. Alle de tre produktansvarlige nevner tilbakemelding fra lærere og elever som drivere for utviklingen av læremidlene. Produktansvarlig for leseverktøyet Skolerom, Torgeir Nergaard Berg, utdyper: «Det viktigste er å lage noe som utnytter de digitale mulighetene, som både lærere og elever finner innbydende å bruke». 

Delingskultur 

I tillegg til å levere nyttige læringsverktøy, har KF og samarbeidspartnerne vært særlig opptatt av det sosiale aspektet med læremidlene, derfor står delingskultur sentralt i både Skolerom og eMatte. «Delingskultur er selve kjernen i eMatte, og det var nettopp det som var utgangspunktet for læremiddelet», forteller produktansvarlig for eMatte, Hanne Karlsen.

Vi ønsker at lærere enkelt skal kunne dele og finne matematikkoppgaver de kan bruke i opplæringen

Også Skolerom har oppgavedeling, lærere kan dele læringsstier og elevoppgaver som man enkelt kobler opp mot temaer i læreplanen. 

Tilpasset opplæring 

Felles for alle læringsverktøyene, er at de skal hjelpe læreren med å gi eleven tilpasset opplæring, og følge elevens progresjon i verktøyet 

I Skrible kan man blant annet velge detaljerte vurderingskriterier basert på hva den enkelte eleven trenger å øve mer på. I Skolerom og eMatte kan læreren selv tildele elevene ulike lesespor og ulike matteoppgaver med vanskelighetsgrad basert på elevens nivå. Læreren kan følge med på hvor lang tid eleven har brukt på de ulike oppgavene, hvor de eventuelt stod fast, og om eleven har fullført oppgavene. 

Stadig i utvikling 

Tilbakemeldingene fra pilotskolene har vært positive, og læremidlene ble gjort tilgjengelige i innkjøpsløsningen Pendel fra skolestart høsten 2020. 

Kommuner som Bærum, Asker og Larvik har allerede valgt ett eller flere av produktene til skoleåret 2020/21 og flere kommer til. 

De produktansvarlige understreker likevel at det ikke betyr at utviklingen er ferdig. 

«Vi vil jobbe kontinuerlig med utviklingen av innholdet og er veldig interessert i tilbakemelding fra lærere og elever slik at vi kan gjøre læremidlene enda mer funksjonelle og brukervennlige», utdyper Hanne Karlsen.