I forrige uke skrev vi om regjeringens store satsning på havvind som denne uken ble lansert med brask og bram på Vippetangen av både statsminister og intet mindre enn tre ministre.

-Jeg skal være ærlig å si at jeg hadde håpet på høyere ambisjoner og mer konkrete havvindplaner fra regjeringen. Men vi i Agder Energi er klare for å satse sammen med våre partnere både på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Første fase av Sørlige Nordsjø II skal nå produsere 7 TWh strøm som vil gå til fastlandet. Og det er kraft som industriprosjekter her på Sørlandet trenger – som Morrow batterifabrikk, sier Steffen Syvertsen, konsernsjefen i Agder Energi i en kommentar.

-Havvindprosjektet ScotWind ble historisk da skotske myndigheter for noen uker siden offentliggjorde at 17 konsortier har blitt tildelt lisens. Den totale kapasiteten blir på hele 25 GW – som er fem ganger større enn Norges planlagte 4.500 MW i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. I tillegg er debatten om neste konsesjonsrunde allerede i gang i Skottland.

-Åpningen av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for fornybar energiproduksjon viser vi at vi er i gang, men så lenge det fremdeles er snakk om forholdsvis små arealer og konsesjonsprosessene går tregere enn i våre naboland risikerer vi å bli utkonkurrert i det som anslås å bli en av de viktigste og raskest voksende energikildene fremover.

-Dersom ikke regjeringen øker ambisjonsnivået og gjennomføringstakten risikerer vi å gå glipp av en historisk industrimulighet og viktige arbeidsplasser for Norge, avslutter Syvertsen sin kommentar.

Et område hvor både Agder Energi sjefen og næringsministeren er enige ble også tatt opp av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Spiller vi kortene riktig kan Norge bli en stor aktør internasjonalt innen batteriproduksjon. Jeg jobber for at gigabatterifabrikkene skal etableres i Norge, sa Vestre og varslet at en nasjonal batteristrategi er like om hjørnet.

Arbeidet med en batteristrategi som bidrar til å realisere det norske verdiskapingspotensialet, var noe av det første næringsministeren tok tak i. Nå vil han ha norske aktører på banen.

– Det er svært viktig at norske aktører posisjonerer seg i en nordisk og europeisk batteriverdikjede. Det inkluderer blant annet tilgang på nødvendige råvarer, produksjon av batterikomponenter, anvendelse av batterier innenfor transport, industri og andre bransjer, og resirkulering av brukte batterier. Men det haster om vi skal ha mulighet til å ta markedsandeler i et raskt voksende marked. Derfor må vi satse nå, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Omsetningspotensialet i norsk batteriverdikjede er anslått til å kunne bli 90 milliarder kroner i 2030. Det er større enn eksempelvis både havvind og hydrogen til sammen.

– Batterier er et av seks sentrale satsingsområder i regjeringens grønne industriløft og Norge har streke forutsetninger for å lykkes langs hele batteriverdikjeden. Vi må legge til rette for storskala battericelleproduksjon i Norge. Batteristrategien blir viktig i denne sammenhengen, sier næringsminister Vestre.

Allerede har flere batteriinitiativ sett dagens lys i her til lands. Blant dem er Skaland Grafitt og Freyr i nord, Beyonder og Corvus i vest, Hydrovolt i øst og Morrow i sør. Og ambisjonen er at det skal bli flere. Regjeringens nye batteristrategi er i siste fase. De neste ukene vil arbeidet inkludere dialog med aktører i næringen og andre interessenter.

Den endelige batteristrategien legges frem i løpet av våren 2022.

Vil tiltrekke seg privat kapital

Regjeringen vil sikre rammebetingelser som gjør næringslivet i stand til å være internasjonalt konkurransedyktig, og vil utvikle en komplett verdikjede for norsk batterinæring. Det inkluderer virksomhet innen råmaterialer, batterikomponenter og utnyttelse samt innsamling og resirkulering.

– Regjeringen ønsker å legge et løp som er kraftfullt nok til å tiltrekke den private kapitalen som må til for å få opp fabrikkene i Norge. Vi skal sørge for arealer, krafttilgang, utdannelse av de rette menneskene, eksportfinansieringsordninger, konkurransedyktige tilskuddsordninger og aktiv bruk av det statlige eierskapet, sier Vestre.

Regjeringen må peke ut en tydelig retning

Det er allerede etablert et betydelig kunnskapsgrunnlag på batterifeltet av Prosess21, Energi21, NHO, Norsk Industri, Nordisk Ministerråd og andre, men det mangler tydelige signaler om retning.

– Batteristrategien vil oppsummere kunnskapsgrunnlaget vi har, og konkretisere regjeringens ambisjoner. Vi skal legge frem en operativ handlingsplan som skal bidra til å realisere det norske verdiskapingspotensialet i batteriverdikjeden på en miljømessig, bærekraftig måte. Norge har viktige fortrinn, vi har fornybar kraft, kritiske råvarer og industriell kompetanse, sier næringsministeren.

Det slår oss likevel at mens politikere prater så er svenskene allerede i produksjon med sin gigantfabrikk NorthVolt, så vi i InnoMag håper som Agder Energi sjefen på en skikkelig satsning, ikke bare svulstige ord som dekker over at man ikke tør å satse på innovative løsninger.