NHH-studenter tar oppgjør med utdanningsystemet – former egen Perspektivmelding

– Studentenes Perspektivmelding kommer som en reaksjon på det vi mener er en noe udynamisk og stillestående tendens i politikkutformingen og Perspektivmeldingene regjeringen har publisert tidligere, sier prosjektkoordinator, Peter Syse ved NHH.

I anledning NHH-Symposiet, Nord-Europas største studentdrevne konferanse for arbeidslivet som går av stabelen neste uke, har studentene på NHH siden høst arbeidet med det de kalles Studentenes Åerspektivmelding – et motsvar til Regjeringens Perspektivmelding som blir lagt frem nå i vår.

Konferansen i år vil ha fokus på milleniumsgenerasjonen og deres rolle i å forme fremtiden. Et formål for konferansen blir derfor å ta et oppgjør med utdanningssystemet gjennom fremleggelsen av Studentenes Perspektivmelding og vil først og fremst handle om hvordan utdanningen kan endres til å bli en arena som skaper morgendagens innovatører.

– Vi mener at norske studenter i større grad bør opplæres til å tilegne seg ny kunnskap for å kunne tilpasse seg de store, fremtidige teknologiforandringen. Det vil bli spesielt viktig i konkurranse med kunstig intelligens. Hovedpoenget må derfor være å skape en dynamisk arbeidsstyrke som vil være like beredt til å utføre en avansert jobb om 20 år som i dag. For å klare det må vi tilby høyere utdanning med kunnskap på tvers av områder, sier Syse.

– For at Norge i fremtiden skal kunne hevde seg internasjonalt, er spesialiserte fagmiljøer også utrolig viktig. Det å tørre å satse på våre beste studenter, som i vårt likhetsorienterte samfunn nærmest er tabu, vil i fremtiden nærmest være uunngåelig. For å kunne være i verdenstoppen vil det være viktig å vektlegge de momentene som skiller oss ut internasjonalt. Norske særegenheter som høy selvstendighet og at vi er såpass langt fremme på digitalisering og teknologiutvikling, er blant disse.

Utformingen har i stor grad blitt gjort av et råd bestående av 11 studenter fra forskjellige utdanningsinstitusjoner, hvor kompetansen innad i gruppen spenner seg fra gründervirksomhet og ingeniørstudier til jus og økonomi. Med i rådet finner du blant annet tidligere Start-Norge leder, Øyvind Strøm og Marcus Winnfors Ravik som sammen har gründet innovasjonsnettverket Thunderwave.

Les også: Innovasjonsnettverket som skal sette milleniumsgenerasjonen på kartet

– Rådet har møttes flere ganger i Oslo og Bergen, og vi har gjennomgående hatt nær kontakt og møter med investor Trond Riiber Knudsen, tidligere strategidirektør i Schibsted, venture capitalist Frode Eilertsen og Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth for faglig påfyll.

Rådet i møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg har rådet hatt møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som også vil ta del i en debatt etter fremleggelsen av meldingen til uken, sammen med blant annet direktør i Abelia, Christine Korme, og representanter fra NHO og UIB.

Han gir følgende kommentar til InnoMag:

­– Jeg har veldig gode erfaringer med at studentene er proaktive og nytenkende i politikkutforming. De kan også ofte si ting som vi hverken kan si fra regjeringen eller fra Stortinget, så det skaper fin bredde i diskusjonene. Skal vi møte en verden i omstilling trenger vi at studentene tar initiativ og er innovative på sine fagfelt. Og selvfølgelig sammen – tverrfaglig og på tvers av landegrenser, sier han.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »