– Offentlig sektor må bli flinkere til å ta i bruk innovative løsninger og jobbe med de små selskapene som banker på døra, sa administrerende drektør i Dignio, Lars Dahle, under årets NHO-konferanse.

Teamet for årets NHO-konferanse var “Vi og Verden” og handlet i stor grad om hvordan Norge kan legge til rette for bedre handel og eksport.

Eksport-næringen legger totalt sett grunnlag for flere enn 600 000 arbeidsplasser i Norge – og som NHO-sjef Arvid Moss påpekte;

– Datterselskaper i utlandet har like mange ansatte som innbyggere i Bergen by.

– Også oppstartsbedrifter er avhengig av et marked utenfor den norske landegrensen. For oppstartsbedrifter er nemlig eksport essensielt fordi markedet for nye og innovative løsninger er for lite i Norge, mener Lars Dahle i velferdsteknologiselskapet Dignio, som også var en av talerne under konferansen.

Offentlig sektor – stat, fylker og kommuner – kjøper nemlig varer og tjenester for om lag 500 milliarder kroner i året, men bare en brøkdel av disse kommer fra norske startups.

–  I 2012 da vi var på jakt etter vår første kunde, var det ingen som ville handle med oss. Ingen våget å satse på denne bedriften som ikke hadde noen kunder fra før, sa han.

Tilslutt valgte bydel St. Hanshaugen og deretter tre andre bydeler å teste ut teknologien. I dag benytter over 50 kommuner seg av Dignios løsninger.

– Vår erfaring er at det offentlige er litt skeptisk til å ta inn denne digitaliseringen. Det gjør at selv om de går igjennom en stor anskaffelsesprosess, så handler de ikke mer enn for 10.000-15.000 kroner per kommune. Det kan jo ikke vi leve av, så vi var derfor nødt til å se utenfor Norge, sa Dahle.

I dag eksporterer selskapet tjenester til både Kina og England.

– Man kan jo si at Dignio har lykkes med å gå fra det lokale, til det nasjonale til det internasjonale.

Til tross for suksess, mener Dahle at det offentlige har et stort forbedringspotensiale når det kommer til kjøp av nye varer og tjenester.

– Offentlig sektor må bli flinkere til å ta i bruk innovative løsninger og jobbe med små selskapene som banker på døra. Vi må også bli flinkere til å heie fram de i offentlig sektor som våger å tenke nytt og ta i bruk nye løsninger og løfte dem frem som de rollemodellene de er, avsluttet han.