Samfunnet har vært stengt ned i 1,5 år. Det har gått inn på folk. Over halvparten av oss har endret endret arbeidsvaner, arbeidssted og kjøpsvaner. Likevel har det gått bra med de fleste, men ingen er upåvirket av pandemien. I det som forhåpentligvis er kjølvannet av pandemien snakker mange om at vi skal tilbake til normalen. #RestartNorge mener imidlertid det er verdt å spørre seg om det egentlig er det vi vil?

Pandemien har ført med seg en rekke endringer. Vi har satt hamsterhjulet på pause – og fått tidsklemma til å slippe taket. Vi har fått frihet til å jobbe hvor og når vi vil – og bevist at vi er tilliten verdig. Vi har sett verdien av gode barnehager, skoler og sykehus. De butikkansatte har blitt helter – og vi har tatt en pause fra forbruksjaget. Vi har sett verdien av lokale bedrifter – og vi har brukt mer tid i naturen. Vi har fått ro til være sammen – med de få menneskene vi har fått lov til å møte.

En ny og bærekraftig normal

#RestartNorge er et prosjekt som samler viktige aktører i næringsliv, organisasjonsliv og politikk for å sette positivt fokus på hvordan vi kan etablere en ny og bærekraftig normal på de viktigste områdene i livet.

– Vi må skape en ny normal, sier Preben Carlsen, daglig leder av Good AS en av initiativtakerne til #RestartNorge.

Carlsen har jobbet med ombruksinnovasjon siden 2018 og har gjennom en årrekke gjort seg bemerket i den norske oppstartssfæren, hvor han har vært med på å starte både Folk, Reodor og kommunikasjonsbyråsuksessen Trigger.

– Åpningen av et nedstengt hverdags-, arbeids- og samfunnsliv er en unik mulighet, fortsetter Carlsen. Vi kan starte på nytt – for første, og sannsynligvis eneste, gang i vår levetid, og gjør vi ting riktig kan vi bruke gjenåpningen til å kombinere det beste fra lockdown, med det beste fra hvordan vi hadde det før – og til å rette opp noen av feilene vi burde ha gjort noe med for lenge siden.

Mobilisere og alliere

– Etter lang tid i lockdown og ensomhet, er behovet for positiv inspirasjon, energi og entusiasme større enn noen gang, hevder Carlsen. Derfor må vi ta i bruk positive virkemidler for å mobilisere til endring og utvikling, løfte frem nye løsninger og initiativer for å motivere flest mulig til å bidra til positiv forandring.

#RestartNorge ønsker derfor å alliere seg med samarbeidspartnere som har posisjon, kompetanse, troverdighet og styrke til å løfte viktige området som kan trenge en restart – og verktøyene som trengs for å gjennomføre det i praksis.

En av aktørene som har applaudert initiativet er Open Innovation Lab of Norway som oppfordrer sine 50 medlemmer til å bli med å restarte Norge på en måte som sikrer økt innovasjonskraft.

Tilbyr inspirasjon, kunnskap, verktøy og løsninger

For å sikre gode bidrag på tvers av en rekke ulike temaområder, samtidig som samarbeidspartnerne ivaretas, utvikler #RestartNorge en rekke felles verktøy som alle deltagere vil kunne benytte seg av.

Målet er å spre inspirasjon, kunnskap, verktøy og løsninger som bidrar til økt bevisstgjøring, mobilisering og påvirkning for å skape en positiv bærekraftig utvikling.

Har DU og DIN virksomhet lyst til å bidra så er det bare å kontakte Preben Carlsen eller Open Innovation Lab of Norway på  www.openinnovationlab.no.

Truls Berg, leder av Open Innovation Lab of Norway sier i en kommentar at dette er  et flott og viktig initativ som han håper kan få tverrpolitisk støtte. Det handler om å møte fremtiden på en konstruktiv måte sier han. Vi gjør oppmerksom på at Truls Berg også er InnoMag’s ansvarlige redaktør.