To av fem seniorer er bekymret for ikke å henge med i den teknologiske utviklingen!

6. juni lanserte samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde et gratis opplæringskurs for seniorer. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) står bak.

– Regjeringen lanserte i januar en nasjonal strategi for digital sikkerhet og en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. Begge strategiene peker på prioriteringer og retning slik at ulike aktører kan bidra. Dette kurset er et godt eksempel på en konkret oppfølging av strategiene. Jeg er veldig fornøyd med at NorSIS følger opp regjeringens strategier på denne måten og tar initiativ der det er behov, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Ifølge en representativ undersøkelse NorSIS har gjennomført blant eldre over 67 år, er hele to av fem bekymret for at de ikke skal klare å henge med i den teknologiske utviklingen. Like mange er redde for konsekvensene dersom de gjør feil på nettet.

Halvparten av alle seniorer ønsker tips og hjelp

Halvparten av de spurte ønsker at det skal være lett å finne tips og hjelp for å kunne bruke internett sikkert.

– Det er et spesielt stort behov for å bygge digital kompetanse i de gruppene som ikke får den strukturerte opplæringen som i dag gjerne skjer i arbeidslivet. Det gjelder de yngste gruppene og seniorene. Derfor er NorSIS veldig fornøyd med å kunne tilby et gratis og lett tilgjengelig kurs for de eldre nettbrukerne. Gjennomfører de kurset, vil de mest sannsynlig bli tryggere på nett, sier administrerende direktør i NorSIS, Peggy Heie.

Avgjørende for trygghetsfølelsen

Opplæringskurset “Sikkerhet for seniorer” er utviklet i samarbeid med Seniornett, en frivillig medlemsorganisasjon som i mer enn 20 år har jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen.

– I en tid hvor stadig flere offentlige og private tjenester blir heldigitale, er det avgjørende at denne generasjonen føler seg trygg på nett. Vi vet at de aller fleste seniorer bruker nett, men de har ikke vokst opp med teknologien. De mangler ofte den digitale kompetansen mange i dag får i arbeidslivet.

Ifølge NorSIS-undersøkelsen bruker 97 prosent av de spurte over 67 år internett daglig. Klart vanligst er det å bruke nettet til å sjekke e-post og logge på Facebook (75 prosent).

Lærer sikker bruk på nett

Opplæringskurset består av seks leksjoner som hver tar 5–10 minutter å gjennomføre. De tar for seg temaer som sikker bruk av e-post, sosiale medier, banktjenester på nett og brukerkontoer. Nye leksjoner blir fortløpende lagt til, og eksisterende temaer blir oppdatert ved behov.

– Vi har sammen med Seniornett forsøkt å lage et kurs som oppleves relevant for seniorene. Leksjonene kan tas samlet eller hver for seg. Vi anbefaler alle eldre å ta kurset. Det er vel verdt å investere noen minutter for å bli til en tryggere internettbruker, sier administrerende direktør Peggy Heie i NorSIS i en pressemelding.

Her er de fem viktigste «seniorrådene» for å bli tryggere på nett

  1. Ta kurset “Sikkerhet for seniorer”
  2. Bruk totrinnsverifisering i sosiale medier og på e-post
  3. Ta sikkerhetskopi av bilder og viktige dokumenter
  4. Ikke la deg lure av falske e-poster og SMS-er (såkalt SMiShing)
  5. Unngå svindelposter i sosiale medier

Kilde: Nettvett.no