I InnoMag liker vi å sette fokus på flotte norske virksomheter som går foran og brøyter vei. Denne gang har turen kommet til en av de virkelig store, men likevel nokså ukjente juvelene.

Verdien av selskapet har nesten femdoblet seg siden det gikk på børs høsten 2014. Vi snakker selvsagt om selskapet Scatec Solar, et av de norske suksessselskapene som nærmest helt i det stille har bygget seg opp til å bli en global endringsmotor innen solenergisektoren.

Dette i et Norge som roper etter norske enhjørninger. I dag fremstår selskapet som en av Oslo Børs mest interessante selskaper, ikke minst for alle som leter etter grønne energiaksjer.

Nylig stakk styrelederen i selskapet av med den gjeve prisen som årets styreleder og vi tok i den anledning en prat med prisvinneren selv, John Andersen jr. Han er ikke bare styreleder i selskapet, men også en av gründerne. Det var en raus prisvinner vi møtte.

–  Scatec Solar har vært heldige å ha en krets av kompetente fagfolk rundt seg. Et nettverk som har hjulpet selskapet opp og frem.

Så enkelt kan det sies, heldigvis fortsetter han…

– Vi i Scatec AS driver profesjonelt med å starte opp virksomheter, og da vi noen år etter oppstarten børsnoterte Scatec Solar var verdien under 2 milliarder kroner, nå har verdien passert 10 milliarder. I Norge er det ikke så mange selskaper som Scatec, i realiteten kan du se på selskapet som vår lekegrind for innovasjon og oppstart av nye virksomheter.

Når vi påpeker at Scatec Solar knapt kan kalles en oppstartvirksomhet lenger, smiler styrelederen og nikker, før han erkjenner:

– Ja, det har vært og er litt av en reise, – og selskapet har jo vokst og blitt en global markedsleder. I dag bygger selskapet solparker i både i Brasil, Malaysia, Honduras, Argentina, Ukraina, Mosambik og Sør Afrika. I tillegg er vi godt i gang med verdens største solpark i Egypt, der vi sammen med andre bygger ut et område på 6 x 6 kilometer. Vi i Scatec eier i dag om lag 17% av Scatec Solar og selv om selskapet har norsk hovedkontor er markedene ofte langt borte.

Når du kåres til årets styreleder etter en grundig prosess der juryen intervjuer både kollegaer i styret og ledelsen i selskapet for alle kandidatene er det jo lett å tenke at jobben er gjort, tenker du slik?

– Det jeg opplever at juryen la vekt på, er at jeg som styreleder faktisk utgjør en forskjell. Vel vitende om at alle finalistene var styreledere i godt drevne selskap er jeg stolt over å få prisen. Jeg håper også selskapets aksjonærer er fornøyd med den jobben jeg gjør. Det er jo viktig å huske på at som styreleder representerer jeg alle aksjonærene. Derfor bruker jeg mye tid på å lytte til aksjonærene.

Siden vi snakker med Norges beste styreleder blir det for fristende å be ham utdype rollen litt mer…

– Jeg tror det er viktig å huske på at ulike innspill er kilder til nye tanker. Så har selvsagt også styret et selvstendig ansvar for å sette en tydelig retning. Jeg har hele tiden prøvd å ha en sterk bevissthet på å utvikle styret sammen med selskapet etter hvert som virksomheten har vokst. Mye handler nok om god rolleforståelse og avklaring.  I startfasen er jo styret ofte nede i detaljene i enkeltprosjekter, i dag er styret betydelig mer strategisk og ser mot neste horisont.  Når jeg ser meg tilbake, tror jeg vi har lykkes med å utvikle et godt samarbeidsforhold, både internt i styret og mellom styret og ledelsen.

– La meg likevel avslutte med å peke på at når det gjelder Scatec Solar er jobben så vidt startet. Vi snakker om et vekstselskap i en umoden sektor, så mulighetsbildet er stort.

Vår tilmålte tid er ute, og intervjuet med en klok og svært sympatisk styreleder er over. På vei ut fra hovedkontoret på Skøyen kan vi ikke fri oss fra å tenke på at gründerteamet i Scatec Solar var tidlig ute med å se behovet for fornybar og ren energi da de i 2007 gikk i gang. Amundsens avsluttende ord blir hengende igjen;

– Da jeg fikk prisen avsluttet jeg med å takke aksjonærene. Det gjorde jeg fordi styret til syvende og sist er tillitsmenn for alle aksjonærene. Jeg er ikke i tvil om at en suksessfaktor for selskapet har vært det gode samarbeidet vi har fått til!

På vei hjem hører vi at Ole Gunnar Solskjær har fått jobben i Manchester United. Trener-rollen der er nok mer synlig enn styreleder rollen i Scatec Solar, men er den viktigere?

Vi håper Årets styrelederpris og en verdig prisvinner som John Andersen jr. bidrar til å øke bevisstheten om hvor viktige styrearbeidet er for norske vekstvirksomheter. En ting er sikkert; Et godt lag består av flere enn de som er ute på banen.