Eggemembranen – den tynne hinnen mellom eggeskallet og innmaten – har tradisjonelt blitt sett på som et ubrukelig avfallsprodukt. Nortura, sammen med Nofima og biotech-selskapet Biovotec, har jobbet med å utvikle et produkt basert på membranens sårhelende egenskaper.

Nortura – som har ambisjon om en «Vugge til vugge»-filosofi hvor alle råvarer som inngår i produksjonen skal kunne brukes på nytt i nye produkters livssykluser uten å forurense eller forsvinne som avfall – har tidligere brukt opp mot en halv million kroner i året på å kvitte seg med avfallsproduktet eggeskall. Dermed var det en god match da Biovotec tok kontakt for å forhøre seg om mulighetene for samarbeid rundt et nytt, sårhelende produkt.

På NHOs årskonferanse i 2017 ble blant annet eggeskall-prosjektet til Nortura trukket frem som et eksempel på hvordan et tidligere avfallsprodukt kan vise seg å bli et nytt, verdifullt produkt.

Samarbeidsprosjekt

Biovotec, Nortura og Nofima har jobbet sammen for å industrialisere eggemembranen som et sårhelende middel for kroniske sår – et stadig større problem, grunnet en aldrende befolkning kombinert med økningen i diabetes-relaterte sår. Plaster-preparatene som finnes på markedet per nå, er svært kostbare.

Biovotec sin visjon er derfor å skape et sårhelingsprodukt til en pris som tilgjengeliggjør produktet for flere pasientgrupper.

Sårbehandling stor utgiftspost

Eggemembranen består av over 150 ulike proteiner med forskjellige egenskaper. Et av disse er kollagen, som er det viktigste proteinet i bindevevet hos mennesker og dyr. Membranen har i enkelte asiatiske land blitt brukt som alternativ bandasje på brannsår og kutt i over fire hundre år, men har aldri tidligere blitt tatt i bruk i en industrialisert løsning.

Sårbehandling utgjør en stor utgiftspost for helsesektoren, spesielt i utviklingsland. Helst skal sår med risiko for å bli kroniske behandles med effektive produkter som for eksempel kollagenbaserte sårforbindinger, men på grunn av prisen er ikke dette tilfelle. Det vil derfor kunne være av stor betydning hvis man klarer å utvikle gode sårforbindingsløsninger med lavere kostnad enn dagens produkter.