Samtidig som nyheten når oss om at Asko allerede har døpt sine to første selvkjørende skip som skal frakte lastebiler mellom Moss og Horten og satt de i prøvedrift kommer nyheten om at brødrene Aa fra Hyen i Vestland fylke har fått oppgaven med å bygge den selvkjørende passasjerferjen for kommersiell drift som skal gå midt i Stockholm. Det er ferjeselskapet Torghatten og autonomileverandøren Zeabuz står bak prosjektet.

– Norge er fremst i verden på autonome fartøy, og vi er kommet langt på utvikling av lasteskip. Nå tar vi dette til neste nivå med testing og utvikling av kommersielle, førerløse passasjerferjer. Vi er stolt av dette prosjektet hvor både rederi, teknologileverandør og verft blir norsk eksportvare til Stockholm, sier Reidun Svarva, leder for forretningsutvikling i Torghatten.

Fartøyet som skal bygges er en elektrisk katamaran med kapasitet på 25 personer, og vil etter planen være ferdig i april 2023. Båten skal operere strekket mellom Kungsholmen og Søder Mellarstrand i Stockholm, med 15 timer kontinuerlig elektrisk drift hver dag. Båten har en besetning på én person i tillegg til et kontrollrom på land.

­­– Den første tiden vil båten alltid føres med en besetning bestående av en kaptein, samtidig som turen overvåkes fra et kontrollrom. På sikt er meningen at alt skal styres fra kontrollrommet, sier Svarva.

Grensesprengende teknologi

Båten har et åpent, overbygd passasjerdekk med på- og avstigning i begge ender og er 12 meter lang. Båten bygges hos verftet Brødrene Aa, som har røtter tilbake til 1947. Båtbyggeriet har utviklet sine egne byggeteknikker og bygger nå energieffektive fartøy i karbonfiber til bruk både i Norge og utlandet.

– Dette er et svært spennende prosjekt for oss der vi kombinerer den teknologiske kompetansen og erfaringen vi har med bygging av energieffektive hurtigbåter, og får kombinert det med fremtidens autonome tekniske løsninger, sier Tor Øyvin Aa, daglig leder i Brødrene Aa, og fortsetter;

– Vi ser store fremtidsmuligheter for denne type fartøy, i en tid der stadig flere byer ser på bedre utnyttelse av vannveiene som transportåre. Avtalen har stor strategisk verdi for oss der vi, sammen med Torghatten og Zeabuz, demonstrerer grensesprengende teknologi.

Det er det norske teknologiselskapet Zeabuz som leverer det autonome systemet til passasjerferja Selskapet er spunnet ut fra det maritime forskningsmiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Zeabuz har, sammen med NTNU, allerede utviklet en autonom testferje som går i Trondheim. Prosjektet i Stockholm skiller seg ut ved at det er verdens første autonome ferje med kommersiell drift.

– Vi har lært mye av vårt prosjekt i Trondheim, og nå er vi klar til å ta neste steg med å lage verdens første kommersielle autonome byferje. Teknologien vil i stor grad være den samme, men i Stockholm vil vi for alvor teste autonomisystemet i daglig drift med passasjerer på en måte som ingen har gjort før. Dette blir utrolig spennende sier CEO i Zeabuz, Erik Dyrkoren.

Store miljøgevinster

Prosjektet med autonome ferjer i Stockholm vekker internasjonal interesse, ikke minst på grunn prosjektets grønne profil. Rundt 90 % av alle urbane områder ligger ved vannveier, men på grunn av omfattende utslipp og høye driftskostnader, er disse fartsårene underutnyttet.

– Med autonomi kan vi få driftskostnadene lave nok til å gjøre ferjen kommersiell lønnsom, og vi kan tilby en avgangsfrekvens som er tilpasset markedsbehovet. Det betyr en grønn transportrevolusjon til sjøs, og Stockholm er det første stedet i verden hvor dette nå testes, avslutter Reidun Svarva i Torghatten.