Norske Hudyas: fra 0 til 143 millioner på 10 måneder

For ti måneder siden ble Hudya grunnlagt av fire nordmenn, en svenske og en danske. Etter emisjonen vurderes selskapets verdi til 143 millioner.

 

Hudya ble grunnlagt for under ett år siden med en visjon om å forenkle kjøp av tradisjonelle forbrukertjenester.

 

– Det her er tjenester som vi alle har behov for. Men på tross av at digitaliseringen har forenklet hverdagen på de fleste områder i samfunnet, så har ingen enda lykkes med å etablere en praktisk løsning for å forenkle kjøpet av denne type tjenester. Vi tvinges fortsatt til å ha en mengde ulike avtaler, og vi får like mange ulike regninger å betale, sier Morten Kvam, CMO i Hudya i en pressemelding.

Derfor har Hudya utviklet en unik teknisk plattform som gjør det mulig for kunder å kunne kjøpe forbrukertjenester fra et og samme sted. Dessuten får man enkelt oversikt over sine avtaler og kan betale for samtlige tjenester på et og samme sted.

Plattformen lokker investorer
Hudyas visjon og den tekniske plattformen har raskt vekket interesse hos investorene. I slutten av juni avsluttet Hudya en emisjon på 14 millioner NOK, der Adolfsen Group – en av Norges største private arbeidsgivere – var en av de største investorene. Etter emisjonen vurderes Hudyas verdi til 143 millioner NOK.

– Emisjonen gir oss mulighet til å satse mer i Norge. Vi har nylig lansert Hudya strøm her, og vår første prioritet blir tilvekst til denne delen av selskapet. Når vi har bevist oss der kommer vi til å lansere like gode tjenester innenfor alle andre forbrukertjenester, sier Morten Kvam.

Hudya skal nå satse stort på å utvikle den tekniske plattformen ytterligere, og blant annet inverestere 15 millioner NOK i FoU. Innenfor rammen for den satsningen har Norges Forskningsråd tildelt Hudya et innovasonsbidrag til en verdi av 3 millioner NOK.

– Innovasjon kommer til å være nøkkelen til Hudyas fremgang, og Forskningsrådets bidrag er et veldig fint bevis på at vår tekniske plattform har et enormt potensial, sier Kvam.

Sikter på børsnotering
Etter den vellykkede emisjonen og raske tilveksten sikter Hudya nå mot å søke om børsnotering allerede etter sommeren.

–Vi har siktet mot børsnotering helt siden starten, ikke minst ettersom det sikrer transparens og innsyn på kapitalsiden. I og med at konsernet har hatt så rask vekst, velger vi nå og innlede denne prosessen tidligere en ventet, avslutter Kvam.

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!