I en verden som går mot nullutslipp av klimagasser, er solenergi energiformen med aller lavest klimafotavtrykk.

Det globale forbruket av elektrisitet forventes å øke med mer enn 50% fra 2020 til 2040. Solenergi kommer til å ta en stor del av dette markedet.Interessen for solenergi har økt kraftig de siste årene. Det samme gjelder solenergiselskaper og -aksjer. I Norge tredoblet eksempelvis Scatec sin verdi i fjor. Vi er helt sikre på at dette bare er begynnelsen, sier Stine Sofie Grindheim i Dealflow.

-Skal vi lykkes med omstilling til et bærekraftig samfunn, og kunne nå Paris-målene om utslipp, må vi gjøre energiproduksjonen fornybar. Solenergi er den globale vinneren her. Norwegian Renewables Group AS («NRG») ble stiftet i 2016, og arbeider med å utvikle fornybar energi i land med stort behov.

NRG i Bangladesh

Bangladesh har ambisiøse målsettinger om å levere elektrisitet til sine 170 millioner innbyggere. Landet har i de siste ti-årene hatt en sterk økonomisk vekst. I dag har de stort underskudd på elektrisitet, og fornybar energi utgjør bare ca 3%. Etterspørselen vil dobles innen 2030, og tredobles i 2040. Bangladesh har som mål at 20% av produksjonen i 2030 skal være fornybart. Det skal bygges mye fornybar energi i landet i årene som kommer!

NRG har de siste årene posisjonert seg i Bangladesh. Vi fokuserer nå på utvikling og gjennomføringen av to meget store solenergianlegg. Disse vil levere kraft inn på landets ordinære elektrisitetsnett. Vi har god innsikt i prosessene i landet med en kultur svært ulik den norske. Gjennom samarbeid med vår lokale partner har vi bygget opp gode kontakter.

Kampanjen åpner snart på Dealflow og da vil det være mulig for norske investorer å bli med, man kan følge caset her