Vianode, et selskap eid av Elkem, Hydro og Altor, har besluttet å investere i en ny fabrikk for bærekraftige batterimaterialer på Herøya i Norge. Nyheten  ble lansert denne uken og føyer seg inn i rekken av industrielle satsninger i milliardklassen her til lands.

Investeringen på rundt 2 milliarder kroner skal i følge initiativtakerne bidra til nye, industrielle arbeidsplasser og produksjon av kritiske batterimaterialer. De sier også at beslutningen representerer et viktig skritt i arbeidet med å etablere en komplett batteriverdikjede i Norge for det europeiske markedet.

Store investeringsplaner

Fabrikken på Herøya Industripark i Telemark skal produsere anodemateriale tilsvarende behovet til rundt 20.000 elektriske kjøretøy i året innen 2024. Denne investeringen er første del av en større investeringsplan. Etableringen gjennomføres parallelt med forberedelser for den neste fasen av utbyggingen, som har som mål å levere batterimaterialer til 2 millioner elbiler per år innen 2030. Dette dekker en betydelig andel av det globale elbilmarkedet.

– Investeringsbeslutningen markerer et historisk skritt for Vianode og er en anerkjennelse av arbeidet som er lagt ned av både våre ansatte og partnere. Ved hjelp av solid støtte fra eierne Elkem, Hydro og Altor, har Vianode lagt et solid grunnlag for å lykkes med å bli et ledende industriselskap innen avanserte batterimaterialer, produsert på en bærekraftig måte, sier Asbjørn Søvik, fungerende administrerende direktør og arbeidende styreleder i Vianode.

Batterier og bærekraft

Grafittmaterialene fra Vianode er produsert med opptil 90 prosent lavere CO2-utslipp enn dagens standardmaterialer. Materialene forbedrer egenskapene i batterier og bidrar blant annet til raskere lading, økt rekkevidde og lengre levetid, samt forbedrer sikkerheten og gjør det enklere å resirkulere batteriene.

– Den globale etterspørselen etter batterier vokser raskt, drevet av det grønne skiftet. Samtidig er det ikke tilstrekkelig opptrapping når det gjelder produksjon av batterimaterialer. Europa står overfor en betydelig mangel på grafittmaterialer frem mot 2030, en utfordring Vianode har som mål å løse. Myndigheter og bilprodusenter er også i økende grad fokusert på bærekraftige verdikjeder og her har Vianode et unikt utgangspunkt for å utgjøre en forskjell med vårt lave CO2-avtrykk, sier Stian Madshus, daglig leder for Europa i Vianode.

Fra pilot til ambisiøs satsing

I dag inneholder en elbil i gjennomsnitt opptil 70 kilo grafittmaterialer, som utgjør en viktig del av batteriet. Vianodes produkter er utviklet basert på spesialkompetanse innen høytemperaturprosesser, lukkede produksjonssystemer, lavt energiforbruk og tilgang til fornybar energi. Dette gjør Vianode til en viktig bidragsyter av kritiske materialer til energiomstillingen i Europa.

Vianodes industrielle pilot for batterimaterialer i Kristiansand har vært i drift siden april 2021. Det neste steget, fabrikken på Herøya, vil være et viktig bidrag i ambisjonen om å fortsette å bygge et industrielt ledende selskap innen avanserte batterimaterialer i Europa og for det globale markedet.

Vianode ble grunnlagt i 2021 og har i dag rundt 60 ansatte. Dagens investeringsbeslutning betyr at selskapet skal rekruttere rundt 100 nyansatte i løpet av det neste året. Selskapet vet at næringsministeren er opptatt av arbeidsplassene og peker allerede på at på sikt kan selskapet inkludert det de kaller ringvirkninger innebære rundt 1000 arbeidsplasser totalt.