– Vår ambisjon er å bli Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi, sier Steffen Syvertsen som blir konsernsjef når Agder Energi og Glitre Energi fusjoneres. Nå er ledelsen for det nye selskapet klar.

Fusjonen ble vedtatt på generalforsamlingene i de to selskapene 20. september og klarert av Konkurransetilsynet samme dag.

– Vi har et solid grunnlag for å leve opp til denne ambisjonen. Det fusjonerte konsernet blir Norges største med virksomhet i hele verdikjeden, fra kraftproduksjon til forbruker, som også vil skape store ringvirkninger i både Agder- og Glitre-regionen, understreker Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi siden 2019.

Et viktig samfunnsoppdrag

Det fusjonerte konsernet har en vannkraftproduksjon på 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk. Det nye nettselskapet har ansvar for et 30 000 kilometer langt kraftnett og 310 000 nettkunder. Konsernet forvalter og handler med over 30 TWh kraft i Norden. Det er Norges største innen salg av strøm og energitjenester til bedrifter i Norge, og har over 200 000 strømkunder i privatmarkedet. Samlet omsetning forventes i år å være i størrelsesorden 25-30 milliarder kroner.

I tillegg er konsernet engasjert i prosjekter for havvind, hydrogen, og solenergi, og har virksomhet i flere europeiske land. Det har også eierposisjoner innen fiber, fjernvarme, bioenergi og i ny industri som batterier.

– Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren og rimelig fornybar energi, å sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og å utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden. Det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen, sier Syvertsen, som forteller at digital innovasjon og ny teknologi blir et viktig satsingsområde.

Ny konsernledelse på plass

Hovedkontoret og forretningsområdene Vannkraft, Fornybar kraftforvaltning og Ny industri lokaliseres til Agder, mens nettselskapets ledelse og forretningsområdet Kunde og digitale løsninger lokaliseres i Buskerud.

Fusjonen vil etter planen formelt bli gjennomført medio desember 2022.

– Vi har samlet et godt og sterkt lag med dyktige ledere fra begge selskap. Sammen med dem og alle våre ansatte ser jeg fram til å utvikle et fornybar konsern for fremtiden, sier Syvertsen i en kommentar.