Nybø med klokt Katapult initiativ!

Vi gir 130 millioner kroner til katapult-sentrene for at de kan teste ut ny kunnskap og teknologi, som gjør at norske bedrifter kan lykkes i fremtiden, sier næringsminister Iselin Nybø.

I en kommentar sier Ingrid Gjerdene, daglig leder i stiftelsen Teknologiformidling som aktivt har støttet opp om Katapultordningen følgende:

 «Det er gledelig å se at den nye næringsministeren ikke kaster bort noe tid og ​fortsetter det viktige arbeidet og sender et tydelig signal til alle landets SMB virksomheter om at kunnskapsdeling og innovativ teknologi er noe regjeringen satser på. Dette er viktig fordi over 99% av norske virksomheter har mindre enn 50 ansatte, – og det er dette grunnfjellet som skaper arbeidsplasser fra Lindesnes i sør til Svalbard i nord. På vegne av stiftelsen Teknologiformidling vil jeg gratulere alle de fem Katapult sentrene som gjør en formidabel løypetråkker oppgave, – og alle landets hardt arbeidende SMB ledere som står på for å sikre gode arbeidsplasser. Denne tildelingen er et klokt og konkret grep som hjelper norske vekstvirksomheter, – og slikt bør vi heie på.»

Her er de fem katapult-sentrene som får midler:

Sustainable Energy på Stord får tildelt 45 millioner kroner. Det er et testsenter for fornybare energisystemer, inkludert flytende vindmøller.

• Ocean Innovation i Bergen får tildelt 32 millioner kroner. Ved senteret tilbys blant annet utstyr til testing innen områder som fiskebiologi og vannkvaliteter.

• Future Materials i Grimstad får tildelt 30 millioner kroner. De tilbyr utstyr og kompetanse innen materialutvikling.

• Manufacturing Technology på Raufoss får tildelt over 6 millioner kroner. De tilbyr utstyr og kompetanse innen produksjonsteknologi.

• DigiCat i Ålesund får tildelt 17 millioner kroner. De er et sterkt nasjonalt kompetansemiljø innen digitale verktøy.

Med katapult-sentrene legger regjeringen til rette for nyskapende og konkurransedyktige næringer i Norge, noe som er viktig for verdiskaping og for å kunne møte fremtidens utfordringer.

Næringslivet blir utfordret av raske teknologiske endringer og “det grønne skiftet”. Dette gjør at man må finne frem til gode og bærekraftige løsninger.

– I katapult-senteret kan bedriften utvikle, teste og simulere sine produkter og prosesser med den fremste tilgjengelige teknologien, sier administrerende direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange.

Vel halvparten av bevilgningen, 68 millioner kroner, er øremerket en forsterket satsing i sentrene, mens 62 millioner skal realisere de planene som lå til grunn da de fem katapult-sentrene ble utnevnt til nasjonalt katapult-senter. I tillegg er vel 2 millioner kroner øremerket forprosjekter der katapult-sentrene ser nærmere på utvidelse av eget aktivitetsområde til nye relaterte områder.

Om katapult-ordningen:
Siva forvalter katapult ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet. I 2019 ble det bevilget 125 millioner kroner til ordningen. De to første katapult-sentrene ble utpekt i oktober 2017 og de tre neste i juni 2018. Høsten 2020 vil etter planen nye katapult-sentre bli utpekt. Ambisjonen er å utvikle 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »