Verden trenger mer grønn innovasjon for at vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen og sikre mer natur. Bryn Aarflot har bistått entreprenører og etablerte virksomheter med innovasjon og IP-rettigheter i en årrekke, nå ønsker selskapet å ta sitt engasjement et skritt videre.

Derfor har selskapet, sammen med kommunikasjonsbyrået Los & Co og IGAIDI – en av Norges ledende rådgivere innen fremskaffelse av offentlige innovasjonsmidler, utviklet et stipend til en verdi av hele 1 million NOK.

Bryn Aarflot har fått mye heder for utførelse av ulike oppdrag innenfor IP, og er blant annet flere ganger de siste årene blitt kåret til Norges ledende firma innenfor immaterielt rettsvern. Selskapet bistår sine kunder på alle nivåer fra idé og identifisering av muligheter for kommersialisering, frem mot endelig beskyttelse og håndheving av immaterielle rettigheter.

OPPDRIFT

Stipendet går til en gründer eller en etablert bedrift med en idé som vil føre til reell bærekraftig utvikling innen havbruk og marine ressurser (FNs bærekraftsmål nr 14). Stipendet består av rådgivning, produkter og tjenester, som er helt vesentlig i en oppstart, og som kan løfte en idé fra tegnebrettet og ut i verden.

Deres mål er å hjelpe grønn innovasjon opp og frem. Med innovasjonsstipendet Oppdrift er ambisjonen for Bryn Aarflot, i samarbeid med Los & Co og Igaidi å  hjelpe næringslivet til å ta patent på en grønn fremtid.

Sitter du, din bedrift eller noe du kjenner på en god idé kan du lese mer og søke her!