Kronikk av Bitten Schei

Den tradisjonelle feminismen som pekte på diskriminerende strukturer i samfunnet har gått ut på dato, sies det. Det er på tide å børste støvet av den for å se om de nye utfordringene vi møter fremdeles har eldgamle røtter. Intet er nytt under solen, det har bare fått noen nye klær, mener artikkelforfatteren.

– Vi trenger en verden mer i balanse. Et overskudd av testosteron og et fravær av oksytocin ødelegger et økonomisk system. Et sykt marked basert på hurtige gevinster og profitt får store konsekvenser, i følge Bitten Schei.

Grådighet

“Big is best og greed is good”. I følge NRK.no har flere Yara og Hydro ansatte fått store bonuser. Enkeltpersoner har fått utbetalt over 40 millioner. Det er betalt store summer i korrupsjon til Gaddafis sønner. Dette er virksomheter som i stor grad er offentlig eid. Det er menn som har det politiske og økonomiske lederskap i verden. De har ikke klart å styre oss gjennom krisen. Det finnes ingen sosial rettferdighet, og det står enda verre til med menneskerettighetene. Det er et system som produserer ulikhet på mange plan, uavhengig kjønn. En alarmerende effekt av finanskrisen – er utbredt svekkelse av tillit til næringslivet og offentlige ledere. Hva må vi gjøre for å få bedrifter til å tenke i et lengre perspektiv, gjøre regjeringene mer ansvarlig og styrke sivil deltakelse?

Gapet mellom fattig og rik øker

Mange millioner mennesker er nå rikere, sunnere og lever lenger. Men det økende gapet mellom fattige og rike, er den mest sannsynlige trusselen mot verden, de kommende ti årene. Arbeidsledigheten øker. 24 prosent av 16-24 åringer i hele EU er ikke i arbeid, opplæring eller utdanning. I USA går hver åttende innbygger på matkuponger. En av tre kvinner lever på randen av fattigdom. 28 millioner barn er avhengig av dem. Den økonomiske krisen går spesielt hardt på kvinnene – som bærer byrdene av å være både forsørgere og de viktigste omsorgspersonene til barna. Denne erkjennelsen har ikke amerikanske myndigheter ( menn ), tatt inn over seg. Verdens ledere står nå overfor store utfordringer de ikke kan løse med krav om mer vekst, uten at den er inkluderende og rettferdig.

Women is the Nigger of the World heter en sang av John Lennon og Yoko Ono. Teksten beskriver kvinners underdanighet overfor menn og mannlig sjåvinisme, på tvers av alle kulturer. Fødes du i fattigdom som jente, blir du giftet bort som tenåring, og starter tidlig på en karriere som fødemaskin. Utdanning er forbeholdt gutter. Jenter blir mannens eiendom som uten blygsel utøver vold legitimt, både mot henne og barna. Hun blir hiv-smittet av sin mann som driver seksuelt frislepp. Mange steder er det flerkoneri. Hun tar ansvar for barna, og må sørge for å dyrke jorda – slik at det blir mat i magen.

Kvinner drepes, vansires med syre, steines og begraves levende av mektige menn som hevder sine middelalderske “æresbegrep” med total straffefrihet. Titusener av kvinner i konfliktområder blir hvert år utsatt for seksuelle overgrep, så voldsomme at de blir fysisk og psykisk ødelagt for livet. Ifølge magasinet Economist har titalls millioner jentefostre blitt abortert bort i Kina, India og andre land, fordi lokalsamfunnet ser på jenter som verdiløse.
Ifølge anslag fra ulike FN organisasjoner utfører kvinner to tredjedeler av alt arbeidet, får en tiendedel av inntektene og eier en hundredel av all eiendom.

Kultivering av mannlige verdier

Vår vestlige kultur har en mange tusen år gammel filosofisk arv, der det mannlige er symbolsk forbundet med det som har form, er bundet og fast, presist og bestemt. Det kvinnelige er derimot symbolsk forbundet med formløshet, det uavgrensede, ubestemte, upresise og uklare. Dette har medført at det mannlige er blitt normen for mennesket i en filosofisk tradisjon som setter det stabile over det fleksible, det konstante over det skiftende, det lineære over det sykliske. Mannen ble tillagt evnen til rasjonell tenkning, kvinnen ble oppfattet som primært emosjonell. Rasjonell tenkning ble oppfattet som et sivilisasjonsresultat, en følge av anstrengelse og selvdisiplin. Slik ble det mannlige, distinkte og rasjonelle knyttet til kulturen. Det emosjonelle, spontane og omskiftelige, det som så å si kom av seg selv og ikke krevde strev, alt som er kvinnelig, ble derfor et vitnesbyrd om hennes nærhet og tilhørighet til naturen. I det kultur og tanke ble erklært som mer høyverdig enn natur og følelser, var et rangsystem introdusert. I samsvar med disse to sfæres rangering, ble de som representerte disse sfærer også «ordnet» deretter. Dette legitimerte en forskjell i rang og innflytelse mellom menn og kvinner, formulert i de allmenngyldige regler. Disse fant sitt tydelige uttrykk i den sosiale orden. Menn var overordnet kvinner i alle samfunnslag. Og Gud ble selvfølgelig en mann.

Den maskuline og feminine rasjonalitet

Verden trenger to øyne. Menn og kvinner tenker forskjellig. Vi betrakter virkeligheten fra hvert vårt synspunkt, og ser følgende to forskjellige sannheter.  Mannen betrakter verden utenfra, kvinnen innenfra. Mannen oppfatter materien som den primære realitet, mens kvinnen setter psyken i virkelighetens sentrum. Dette gir oss forskjellig grunnlag for resonnement, noe som gir oss hver vår tenkemåte. Begge er like sanne, sett fra de respektive tenkeres synspunkt, for begge avviker like mye fra den egentlige sannheten, som først fremkommer når mannens og kvinnens virkelighetsbilder legges oppå hverandre.

Et enøyd univers gjør oss syke

Den franske eksistensialisten Simone de Beauvoir har med sin bok ” Det annet kjønn ” fra 1948, et budskap:

-Kvinner er en nykommer i mennenes verden, og vi får heller ikke mye støtte av dem, hevder Beauvoir, så hun er fremdeles alt for opptatt med å lete etter seg selv. Vi er behersket og gjennomsyret av det mannlige univers. Dette gjør oss marginaliserte i verden.  Den største feilen hos oss er mangelen på sikkerhet; subjektet greier ikke å glemme seg selv.  Det som hovedsakelig mangler hos kvinner i dag, for at hun skal gjøre store ting, er å glemme seg selv. Men for å glemme seg selv, må hun først være helt sikker på at hun har funnet seg selv.

Baksiden av denne situasjonen og mangel på store mål; blir smålighet, offerrolle, resignasjon, usynlighet, sjenanse og misunnelse. Alt dette er ganske enkelt et uttrykk for at horisonten er stengt for kvinner.  Når man virkelig kaller kvinnene til handling, når de gjenkjenner seg i de målene man setter opp for dem, er de like dristige og modige som mennene. De Beauvoir hevder at veien til frihet for kvinner går gjennom å arbeide kollektivt for frigjøring.

Feminine power er en universell kraft

Verden trenger mer av den feminine kraften. En kraft til å skape de verdiene vi trenger mer av, for at verden skal komme i balanse; kjærlighet, menneskelig kontakt, tilhørighet og fellesskap, empati og omsorg for andre, selvuttrykk, mål, mening og hensikt og bidrag til en bedre fremtid for kommende generasjoner. Endring handler om å etablere en forståelse av det normale, universelle som mangfoldig, ikke som enhetlig og basert på en mannlig norm. Dette krever endring i forholdet mellom Den ene og Den andre. Perspektivet må flyttes fra over-underordning til gjensidig anerkjennelse og respekt – som vil bety kvinners muligheter til å agere som subjekter i samfunnet.

When Sleeping Women Wake, Mountains Move heter et kinesisk ordspråk.  Den eldgamle sosiale konstruksjonen av rangsforskjell, skaper standarder og verdier for oss kvinner som reduserer vår selvfølelse og hemmer vår naturlige væremåte. Så vi prøver å bli noen annen, gå inn i en annen rolle, for å bli godtatt og akseptert som vellykket. I løpet av årene har vi fått høre utallige historier om kvinner med “flink pike syndromet», som dypest sett kommer fra det å aldri føle seg god nok. Hun må prestere i en maskulin modus av empowerment. Det gjør oss utmattet, utbrente, tomme, deprimerte og forvirret. Og skamfulle. Vi blir dermed et lett bytte i prestasjonssamfunnets fitnesskultur om å konkurrere for å være bedre, smartere, tynnere, penere og bedre utdannet enn våre medsøstre.

Den tradisjonelle feminismen som pekte på diskriminerende strukturer i samfunnet har gått ut på dato, sies det. Det er på tide å børste støvet av den for å se om de nye utfordringene vi møter fremdeles har eldgamle røtter. Intet er nytt under solen, det har bare fått noen nye klær.

 

Bitten Schei
www.mothercourage.no

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here