Denne ukens store bombe kom på Blaafargeverket der den rødgrønne regjeringen smalt til med en skikkelig blåveis til grønne kraftprodusenter og “blå åker” dyrkerne i norske fjorder.

Etter å ha brukt måneder på strømstøtten, overrasket Støre og Vedum de fleste med å melde om en durabelig skatteskjerpelse for norske havbruk og kraftbransjen nærmest over natten. Et tydelig tegn på hvor raskt de agerte så vi på Oslo børs der over 50 milliarder i verdier forsvant i løpet av noen timer.

Om ikke annet så tyder det på en regjering som utviser handlingskraft og tør å ta grep.  Ramaskrikene dukket raskt opp, men selv toppsjefene i norske havbruk innrømmer at tiden er overmoden for å hente inn noe av den superprofitten som skapes i norske havbruk. Så er selvsagt spørsmålet om finansminister Vedum har tatt for mye Møllers tran. Regjeringen beskyldes nå av aktørene for å slukke lysene langs kysten.

Det er selvsagt bare tull, og aktørene som de siste årene har brukt betydelige millionbeløp på norske lobbyister burde i stedet innse at de også bør bidra til statskassen!

Når det gjelder kraftaktørene som må stille opp med de fleste milliardene til statkassen er bildet annerledes. De er jo stort sett eid av norske kommuner, så der spiller staten et spill der milliardene gis med en hånd og hentes inn igjen med den andre. I en situasjon der norske kraftaktører investerer tungt i bærekraftige satsninger er skatter og avgifter som reduserer innovasjonstakten lite intelligent. Vi har derfor stor sans for Agder Energi sjef Steffen Syvertsens argument om at den ekstraskatten som nå ble lansert bør være midlertidig, men hvem tror staten vil si fra seg en midlertidig skatt?

Agder Energi sjefen har forøvrig denne uken hatt det hektisk. Fusjonen med Glitre Energi gjør selskapet han leder til landets største kraftselskap med hele 72 hel- og deleide kraftverk. Selskapet vil også bli Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og ha over 200.000 strømkunder i privatmarkedet. Dessuten har Steffen Syvertsen denne uken sett statsminister Jonas Gahr Støre legge ned grunnsteinen på det som skal bli Sør-Norges største batterifabrikk, en spennende satsning der statlige SIVA stiller opp med mesteparten av pengene. Du kan lese saken her.

I Oslo har vi denne uken under paraplybegrepet Oslo Innovation Week formelig blitt teppebombet med ulike seminarer og konferanser.  Årets tema var “Skalering for global suksess” og med over 80 arrangement var det umulig å få med seg alt.  Vi husker godt den lille ildsjelgruppen som startet det hele for over 20 år siden, slik vi ser det fortjener Camilla Wilhelmsen, Oddmund Hammerstad, Thomas Due, Margrete Otto Skar, Bjørn Olav Semundseth og oss andre som dro dette i gang en klapp på skulderen for å ha skapt en arena hvor innovative aktører kan møtes og utveksle ideer. På årets åpning var de ikke engang invitert…

Ukens tristeste bombe var nyheten om at lærerstreiken etter 60 dagers konflikt endte i tvungen lønnsnevnd, – en løsning vi tviler på at landets mange lærere opplever som spesielt inspirerende. Vi skal ikke lenger enn til Finland som for øvrig årlig vinner FN’s konkurranse om verdens lykkeligste land, før vi oppdager at læreryrket der er høystatus og godt betalt, – og hva er egentlig viktigere enn at neste generasjon nordmenn kommer godt i gang?  Vi har tidligere foreslått at norske lærere ble løftet frem og tilbudt en ordning omtrent som norske bønder fikk. Vi minner om at regjeringens handlingskraft når det gjaldt de norske bøndene resulterte i nesten 11 milliarder for å «bidra til trygghet for norsk matproduksjon og selvforsyning”. Bondevrien gjorde at staten i praksis tettet inntektsgapet til andre grupper i samfunnet. Som Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag sa det; – For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft,- og det fikk de!

Mener regjeringen at det ikke er like viktig å investere i neste generasjon nordmenn?

Vel så trist er det at Norge fortsetter å skil nedover på de årlige innovasjonsrangeringene av verdens mest innovative land. Tre av våre naboland havner på topp ti, mens Norge inntar en 22. plass på rangeringen til World Intellectual Property Organization. Du kan lese mer om hva sjefen i Patentstyret mener om utviklingen her.

50 milliarder var også beløpet som forsvant for Apple aksjonærene denne uken, – og det var i dollar. En annen global gigant, tyske Volkswagen Group gikk denne uken på børs med Porsche. Børsnoteringen priser den tyske sportsbilaktøren til noe over 75 milliarder dollar, litt mer enn det Apple aksjonærene mistet på en dag. Dette er likevel Europas tredje største børsnotering noensinne og det norske oljefondet er en av fire hjørnesteinsinvestorer.

Putin’s Russland fortsetter å bombe Ukraina, og de turer frem på en måte som vitner om særdeles liten respekt for både menneskeverd og internasjonale konvensjoner. Denne uken kom nyheten om at granateksplosjoner har ødelagt gassledningen Northstream II. Putin fremstår nå som en despot uten autoritet og anstendig oppførsel, omtrent som Donald Trump. Det var vel derfor uungåelig at Trump denne uken annonserte at han skulle lede en delegasjon som skulle forhandle med sin gode venn Putin…  

To gale menn rir igjen for å endre en smule på Jokke  & Valentineres gamle hit.

Vi går nå inn i oktober og verden har blitt et farlig sted, med store og små konflikter, men også med mange lyspunkt og muligheter for endringsagenter.

Det minner oss om foredraget “Hvordan vi kan løse DE STORE verdensproblemene!” som ble avlyst fordi foredragsholderen ikke fikk tak i barnevakt…:-)

Ukens innovasjonsblomst sendes alle arrangørene av aktiviteter under Oslo Innovation Week, og så håper vi de rause deler med de som startet det hele for mange år tilbake.

Happy Friday og riktig god helg!