Open Innovation Lab of Norway som samler 50 av Norges mest innovative virksomheter har denne uken inngått en samarbeidsavtale med professor Paul Iske’s «Institute of Brilliant Failures». Avtalen innebærer at medlemmene av Open Innovation Lab of Norway får tilgang på et omfattende bibliotek av innovasjonsprosjekter og en unik digital løsning.

Den digitale løsningen er noe Paul Iske har jobbet med i mange år og utgangspunktet hans er tusenvis av innovasjonsprosjekter som har feilet av ulike årsaker, han har så analysert og lett etter mønstre og kategorisert resultatene. Hans konklusjon er at det «kun» er 16 ulike feil som går igjen, – og med systemet er det nå mulig å teste innovasjonsprosjektene både ved oppstart, underveis og selvsagt også port mortem.

 • Målet er å feile raskere, billigere og benytte tilgjengelig kunnskap fra tusenvis av prosjekter slik at man kan styre unna de feilene som dreper innovasjonsprosjekter som fortjener å lykkes, sier professor Paul Iske i en kommentar.

Paul Iskes mantra er at det er essensielt at for å lykkes med innovasjon må vi tørre å mislykkes. I en kultur der ingen våger å ta risiko, vil stagnasjon raskt bli resultatet. Derfor er det å feile en uunngåelig del av innovasjonsarbeidet og nødvendig for at vi skal komme videre. Samtidig er mange av årsakene til at ting går galt lette å identifisere, – og derfor kan vi justere kursen langt tidligere enn de fleste gjør…

Hans besøk i Oslo ble fulgt opp med en godt besøkt «masterclass» sesjon der Iske selv var til stede og blant annet svarte på spørsmål.

Det er viktig å våge å satse

Bakgrunnen for Iske`s konklusjoner, er en studie av over tusen forskjellige casestudies der noe har gått galt. Ut fra dette materialet har han kommet frem til at årsakene kan beskrives som tilhørende ikke flere enn 16 kategorier, som han kaller «arketyper». Han har så gitt navn til disse kategoriene og beskrevet de spesielle kjennetegnene ved hver av dem. I den digitale løsningen er dette sammenstilt på en slik måte at man allerede når innovasjonsprosjekter startes opp kan gjøre en rask avsjekk av om man risikerer å gå i en av de 16 fellene.

Beskrivelsen av disse er allerede kjent her i landet gjennom Truls Bergs siste bok: «Jakten på digital innsikt og økt innovasjonskraft», som kom ut for noen uker siden. Her står de 16 kategoriene beskrevet på denne måten:

 1. Elefanten – Helheten er større enn summen av delene
 2. Svarte svaner – Utviklingen er en del av spillet
 3. Feil lommebok – Noens fordel viste seg å bli noen andres ulempe
 4. Broen over Choluteca – Problemet var et annet sted enn du trodde
 5. Det tomme setet ved bordet – Ikke alle relevante parter ble involvert
 6. Bjørnens skinn – Konklusjonen om suksess ble tatt for raskt
 7. Lyspæren – “Hvis vi visste hva vi gjorde, ville vi ikke kalle det forskning”
 8. Generalen uten hær – Den rette ideen, men ressursene manglet
 9. Søppel – Kunsten å stoppe i tide
 10. Indre dalføre – Ideen var god, men inngrodde mønstre hindret aksept
 11. Høyre halvdel – Ikke alle beslutninger tas på rasjonelt grunnlag
 12. Bananskall – Uflaks og uhell kan skje de beste
 13. Bondens datter – Kunsten å ved et uhell oppdage noe viktig
 14. Einstein-punktet – Håndterer kompleksitet
 15. Acapulco klippestuper – Kunsten å time riktig
 16. Vinneren tar alt – Rom for bare én løsning

Samarbeidet gir nye muligheter

De som var invitert til «masterclass» sesjonen denne uken fikk oppleve en meget inspirert og engasjerende professor Paul Iske, som i dialog nettopp med Truls Berg gikk dypere inn i hvorfor det er viktig å være såpass fremoverlent at man faktisk risikerer å «gå på trynet». Samtidig var den hollandske professoren tydelig på at det også er feil å ta unødig risiko.

Berg sier i en kort kommentar til undertegnelsen av samarbeidskontrakten at han ser dette som enda et viktig bidrag til å skape merverdi for medlemmene av Open Innovation Lab of Norway. Kompetansen Paul Iske og hans mangeårige arbeid representerer, betyr en virkelig stor mulighet for dem som vet å utnytte den. Det får de muligheten til gjennom den avtalen som nå er undertegnet. Det handler om å stille de rette spørsmålene, og faktisk tørre å mislykkes tidligere, raskere og dermed billigere. For jo tidligere man greier å avsløre svakhetene i et innovasjonsprosjekt, desto mer og bedre lærer man.

Derfor er et slikt Early Learning system så verdifullt, – og allerede fra og med neste uke vil medlemmene kunne glede seg over å ha tilgang til denne løsningen.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at Truls Berg også er ansvarlig redaktør i innomag og leder Open Innovation lab of Norway