Oslo Science City er lansert som et innovasjonsdistrikt, og noen av verdens beste arkitekter og Norges mest erfarne byutviklere lanserte et mulighetsstudie i Oslo Rådhus den 30. november med over 400 deltagere i salen.

Byer over hele verden utvikler innovasjonsdistrikter. Næringsliv og oppstartsmiljøer kobles sammen med sterke universiteter og forskningsinstitutter for å stimulere innovasjon og skape nye arbeidsplasser. Målet til de som står bak er at Oslo Science City skal bidra til å posisjonere Norge internasjonalt som en ledende kunnskapsnasjon.

– Studien som nå legges frem viser hvilke muligheter som ligger foran oss. De må vi gripe! Gjør vi det på den god måte, vil det styrke Oslos internasjonale posisjon som kunnskapshovedstad. Her er det et stort potensial for å utvikle både ny kunnskap, nye løsninger og bærekraftige arbeidsplasser, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Mulighetsstudien viser at det ligger godt til rette for å skape et ledende innovasjonsdistrikt med næringsliv, tusenvis av nye arbeidsplasser, boliger og attraktive kultur- og bylivsfunksjoner i dette området.

Økosystem tenkning fra Uiniversitetet i Oslo

Oslo Science City er Norges mest kunnskapstette område med 300 oppstartsbedrifter, 7.500 forskere og 30.000 studenter. Universitet i Oslo er pådriveren og den sentrale aktøren i samarbeidet. Oslo universitetssykehus er Nordens største sykehus. SINTEF og NGI (Norges Geotekniske Institutt) er ledende forskningsinstitutter. Sammen med oppstartsmiljøene i Forskningsparken, SINTEF og Oslo Cancer Cluster representerer disse sterke kunnskapsaktørene en nasjonal ressurs, som med Oslo kommune, Helse Sør-Øst, SiO, Oslo pensjonsforsikring og Ferd nå utvikler Norges første innovasjonsdistrikt.

I arbeidet med mulighetsstudien har forskere og ledere fra universitet og forskningsinstitutter bidratt aktivt sammen med studenter, oppstartsmiljøer, ledere fra næringsliv og offentlig sektor, investormiljøer og nasjonale arbeidslivsorganisasjoner.

– Kunnskapsintensive bedrifter, universiteter og forskningsmiljøer deltar i stadig tøffere internasjonal konkurranse. Oslo Science City er et nasjonalt løft, og en historisk kunnskapsmobilisering. Fremragende kunnskapsmiljøer samarbeider tett med hverandre og med næringsliv og samfunnsliv for å bygge sterke norske posisjoner, sier styreleder i Oslo Science City og rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Adresserer viktige samfunnsutfordringer

Det er identifisert fire satsingsområder der innovasjonsdistriktet har eller kan skape internasjonalt ledende kompetanse: Helse- og livsvitenskap, Digitalisering og beregningsvitenskap, Demokrati og inkludering samt Klima, energi og miljø.

– Dette er områder av stor samfunnsmessig betydning, hvor vi har meget sterke kunnskapsmiljøer i Oslo Science City. Vi håper mulighetsstudien vil inspirere bredt når den nå legges frem. Oslo Science City vil lytte og lære, og ta med synspunkter og vurderinger i det videre utviklingsarbeidet. Vi ser frem til stort engasjement rundt den videre utviklingen av Norges første innovasjonsdistrikt, sier administrerende direktør, Christine Wergeland Sørbye.

Grønn byutvikling

Byutviklingen skal skje på naturens premisser. En grønn akse skal binde byen sammen med Nordmarka.

– Vi foreslår offensive krav til bærekraftige løsninger i byggeprosjekter, og nullutslippsløsninger for transport og drift av bygg. Forslaget omfatter planting av 10.000 nye trær, og det er utarbeidet konkrete forslag til nyskapende mobilitetsløsninger og innovative tiltak for å utvikle en levende og pulserende by i området, sier daglig leder Geir Haaversen, prosjektleder for Team A-lab.

Norske A-lab har sammen med danske BIG Group, Civitas, Comte Bureau og Menon Economics gjennomført mulighetsstudien som nå presenteres.

Gode forutsetninger for å lykkes

Urbane innovasjonsdistrikter bringer sammen en kritisk masse av forskere, studenter, oppstartsmiljøer, finans og næringsliv. Samlokalisering i tette, levende nabolag stimulerer interaksjon og samarbeid, og fremmer kreativitet og innovasjon.

– Vi ser stort potensiale i nye måter å jobbe på, og koble ulike aktører sammen, samt ser byutvikling og næringsutvikling i sammenheng. Mulighetsstudien viser at dette er mulig, på en bærekraftig måte og med store ringvirkninger. Oslo Science City er bra for Oslo og viktig for Norge, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

En utvikling som dette krever finansiering. Boliger og næringsbygg vil finansieres med markedsfinansiering. Flerfunksjonelle bygg åpner for alternative finansieringsløsninger for arealer til forskning og undervisning. Det er stor interesse for å investere i innovasjonsdistrikter verden over og Oslo Science City ønsker å tiltrekke seg nasjonal og internasjonal kompetent kapital.

Stor lansering med H.K.H. Kronprinsen tilstede

H.K.H. Kronprinsen og Klima- og miljøministeren deltok sammen med byrådslederen og 600 ledende representanter for kunnskapsinstitusjoner, oppstartsmiljøer, næringsliv, myndigheter og finans når BIG-arkitekt Bjarke Ingels og Team A-lab presenterte mulighetsstudien.