Forrige ukes store gatedemonstrasjoner fra barn og ungdommer både i Norge og internasjonalt sender et tydelig signal. Neste generasjon er utålmodige og ønsker mer konkret handling!

En av de innovative norske virksomhetene som har vært tidlig ute med å adressere og engasjere den positive kraften de unge representerer er Agder Energi, landets tredje største kraftleverandør og sammen med Equinor den eneste energileverandøren som er inne på lista over Norges 25 mest innovative virksomheter.

Vi satte oss ned med Steffen Syvertsen, konserndirektør i Agder Energi og stilte ham tre spørsmål mange av våre lesere funderer på;

Hvorfor sette fokus på de unge, det er jo ikke de som betaler regningene?

– Vi arrangerer årets Agder Energi konferanse i Kristiansand 8. og 9. mai, og helt siden vi begynte planleggingen i fjor har vi satset på et generasjonsperspektiv. Kort oppsummert setter vi fokus på hvordan neste generasjon vil leve, bo og forflytte seg i fremtidens byer.

I løpet av de to dagene konferansen varer vil vi også få et innblikk i de unges krav og forventninger til sin egen fremtid. Fremtiden er spennende og den kommer fort!

Vi innser at dagens ungdommer er morgendagens kunder og de påvirker allerede sine foreldre, – og bra er det!

Det burde ikke være noen konflikt mellom hva dagens unge og vi voksne prioriterer. De unge vil ha et langt mer globalt nettverk enn oss og har et langt tydeligere fokus på å ta vare på kloden. Det er gode nyheter for en aktør som Agder Energi som allerede er basert på fornybar energi.

Er det andre trender dere i Agder Energi mener er like essensielle for norske virksomheter å ta innover seg?

– Selv om Norge er et lite land i en stor verden var vi tidlig ute med å markedstilpasse energisektoren, derfor er vi langt fremme og vi ser at urbaniseringen er en viktig megatrend de færreste har tatt skikkelig inn over seg. I Norge er vi allerede helelektrifisert, men dette vil vi se spre seg. For oss som energileverandør betyr det at mange mennesker vil ha behov for mye energi samtidig, noe som krever helt andre løsninger enn vi har i dag. Det tvinger oss til å tenke nytt.

– Energisystemet er derfor også i endring, – vi er nå i ferd med å få et mer volatilt marked som er tettere knyttet til det europeiske markedet. Kull og atomkraft har så langt vært de viktigste energikildene, men fremover mener vi å se et enormt marked i Europa for vår rene og fornybare energi. For å stå best mulig rustet er vi i Agder Energi i ferd med å bli et teknologidrevet selskap , – og for oss er det en fordel at vi kan kombinere vindkraft med vannkraft. Samtidig partner vi opp med teknologiaktører som Microsoft og Cognizant for å få frem nye teknologiske løsninger som hjelper oss innovere. Et spennende eksempel på hva vi jobber med nå er å skape fleksibilitet der våre kunder både kan kjøpe og selge energi, – en digital markedsplass.  På denne markedsplassen vil våre kunder både spare og tjene store beløp på å håndtere energi som en hvilken som helst annen kapitalvare.

Avslutningsvis, det er vår i luften og mange unge er på jakt etter jobb. Hva er dine betraktninger om hva de unge vektlegger når de ser etter jobb?

– Vi driver bare med fornybar energi og ser nå at dagens unge gjerne vil jobbe hos oss en aktør som tar fornybar energi på alvor. Vi er også en av Sørlandets største arbeidsgivere og er imponert over kvaliteten og engasjementet de unge besitter. Dette er også årsaken til at vi gleder oss til Agder Energi-konferansen 2019.

Over to dager skal foredragsholdere fra inn- og utland belyse hvordan neste generasjon lever, bor, jobber og reiser i fremtidens hel-elektriske byer.

Konferansen arrangeres i Kilden Teater og Konserthus den 8. og 9. mai og du kan lese mer om konferansen her.