En fersk rapport fra YouGov viser at pandemien har forårsaket endringer i innkjøpsvanene globalt sett – graden varierer imidlertid mye fra region til region.

Et gjennomsnitt på 59 % av forbrukerne angir at innkjøpsvanene deres har endret seg som følge av pandemien. Globalt sett er Mexico det landet der flest har endret vaner (83 %), fulgt av India (81 %) og De forente arabiske emirater (75 %).

I Europa er tallene generelt sett lavere, men det er stadig flere forbrukere som svarer at de har endret innkjøpsvanene, enn at de ikke har gjort det.

YouGovs International FMCG report 2021: Consumer goods in a crisis er en dyptpløyende analyse av forbrukernes holdning til innkjøp av dagligvarer i 17 globale markeder. Hvitboken er basert på mer enn 18 000 intervjuer og undersøker ut ifra en lang rekke parametere hvordan COVID-19-krisen har påvirket dagligvaresektoren over hele verden.

På toppen av skalaen angir 60 % av britene og svenskene at de har endret rutinene sine, mens Danmark ligger på bunnen med 44 %. Det er også markante forskjeller mellom disse to ytterpunktene.

Tyskland og Frankrike – to store naboøkonomier i EU – har for eksempel opplevd nesten samme stigning i andelen av forbrukere som har endret innkjøpsvaner (hhv. 47 % og 46 %), mens andelen er vesentlig høyere i Spania (57 %) og Italia (54 %).

Vi bruker mer penger på frukt og grønt – og mindre på kosmetikk og pleieprodukter

Dataene våre viser at forbrukerne har reagert forskjellig for ulike varekategorier under koronakrisen. For eksempel har forbruket av frukt og grønnsaker økt, mens forbruket av kosmetikk og pleieprodukter har falt.

I alle 17 markeder svarer knapt fire av ti (38 %) at de spiser mer frisk frukt og grønnsaker, mens bare 6 % spiser mindre. Samtidig har forbruket av søppelmat holdt seg noenlunde stabilt: 27 % angir at de kjøper mer, mens 28 % kjøper mindre. Forbruket av meieriprodukter har økt for 24 % av forbrukerne (falt for 6 %), mens også forbruket av bakverk har økt (22 % sammenlignet med et fall på 13 %).

Når det gjelder forbruket av alkohol, angir en fjerdedel (26 %) at de har drukket mer alkohol, mens en femtedel (20 %) angir at de har drukket mindre.

Kosmetikk og pleieprodukter er – kanskje ikke overraskende – den kategorien som har vært hardest presset under pandemien. En tredjedel (32 %) svarer derfor at de har brukt mindre penger på kosmetikk og pleieprodukter i løpet av 2020.

I tillegg til dette har forbruket av tørrvarer og boksemat – f. eks. pasta, ris og grønnsaker på boks – økt for 30 % av forbrukerne globalt sett. Det har også vært en økning i forbruket av frysevarer – mest i Hong Kong, der over halvdelen (55 %) har kjøpt flere frysevarer, og minst i Danmark, der det bare gjelder 9 %. I et europeisk perspektiv har forbruket av frysevarer økt mest i Spania (31 %) og Italia (30 %).

Rapporten kan leses her.