Jobber du med ideer til ny teknologi eller nye produkter? Ofte kan det være inspirerende å se hva som allerede finnes av lignende teknologi på markedet. Det kan være noe du skal spinne videre på, eller kanskje du finner en nisje der det ikke finnes produkter i dag?

(InnoMag opplyser om at Patentstyret er en del av content marketing-programmet vårt INSPIRE)

En kilde til slik informasjon er søketjenesten til Patentstyret. Her finner du en oversikt over søkte og innvilgede patenter, varemerker og designregistreringer. Det kan gi god innsikt i hvilke områder som allerede er godt dekket og der det dermed ikke er så lett å utvikle nye løsninger. Du kan også bruke denne informasjonen til å finne ut hvilke områder det er best potensiale for nyutvikling.

− Er du på utkikk etter et navn til virksomheten eller det nye produktet, så er det smart å sjekke at ingen allerede har registrert dette navnet som varemerke. Det er bortkastet å brukte tid og ressurser på noe som du ikke kan komme ut i markedet med uten at du krenker andres rettigheter, forteller seniorrådgiver i Patentstyret, Peter Risholm.

En av mange bedrifter som bruker denne søketjenesten er Kavli. Varemerkesjef i Kavli, Cecilie Elvestad Irgens, forteller at at søketjenesten er viktig for selskapet.

− I Kavli mener vi at det alltid finnes bedre måter å gjøre ting på, og det er viktig at vi som selskap ikke kopierer andre. Vi bruker derfor alltid søketjenesten i idéfasen før vi tar frem nye konsepter, for å forsikre oss om at man ikke gjør inngrep i andres IP rettigheter, samt sørge for at vi kan sikre oss nødvendige rettigheter til IP, forteller Elvestad Irgens. Hun legger til at Kavli også jevnlig bruker søketjenesten som et oppslagsverk.

Varemerke-sjef i Kavli, Cecilie Elvestad Irgens

For søketjenesten har flere funksjoner. Den kan blant annet brukes til å finne andre som jobber innenfor samme område, eller potensielle samarbeidspartnere innenfor et prosjekt. Eller kan hende det er teknologi som er aktuelt å lisensiere for å videreutvikle i egne produkter? Lurer du på hva konkurrentene gjør? I søketjenesten kan du også finne ut om de har søkt om patenter varemerker eller designregistrering.

For CEO i Veenner AS, Gwendoline Scarlett Mesembe, har dette vært til stor hjelp, og Mesembe forteller at selskapet ofte tar søketjenesten i bruk.

− For oss er det bra å kunne bruke søketjenesten for å se hva andre har beskyttet. På den måten kan vi se om noen jobber med det samme som oss, i tillegg til at vi får et innblikk i sannsynligheten for å få noe beskyttet, forteller Mesembe.

CEO i Veenner AS, Gwendoline Scarlett Mesembe

I søketjenesten er det også mulig å sette opp varsling slik at du får en e-post hvis det skjer noe i en sak, for eksempel at et patent blir godkjent eller eventuelt avslått. Det er også mulig å få vite hvilke nye søknader som kommer innenfor spesifikke varer eller tjenester.

− Jobber du for eksempel med utvikling av sykkelutstyr, så kan du få et varsel når andre søker om rettigheter på det området, sier Peter Risholm.

Her kan du prøve søketjenesten

Patentstyret arrangerer jevnlig kurs der bruk av søketjenesten er et viktig tema.