Equinor og Rambøll ildsjeler vinner pris for avansert digital tvilling-teknologi basert på effektiv bruk av en mengde sensorer sikrer i økende grad norske offshore-strukturer langt til havs. Prisen, som denne uken ble delt ut av Arild Theimann, politisk rådgiver for Olje- og energiministeren, under OG21-forum, går til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny, verdiskapende teknologi på norsk sokkel.

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge.

-Vi er overveldet over interessen prisen har skapt også i år, sier Roy Ruså, digitaliseringsdirektør i Petoro og leder for juryen. Vi har mottatt en lang rekke nominasjoner, og mange av de nominerte kunne ha vunnet. Det viser at vi har mange Technology Champions i norsk petroleumsnæring. Men vi har måttet velge, og vi har i år valgt å gi “OG21 Technology Champion prisen” til to personer.

Tao Yang fra Equinor får prisen for sin rolle som pådriver for sin innsats med å utvikle og ta i bruk maskinlæring for nær sanntids-bestemmelse av reservoarfluider under boring. Det gir betydelige effektivitetsforbedringer samtidig som det fører til store reduksjoner i CO2-utslipp.

Nadir Azam fra Rambøll får prisen for sin nøkkelrolle og ukuelige stå-på-vilje gjennom utvikling og kommersialisering av en avansert digital tvilling for sanntidsovervåkning av strukturintegritet på norsk sokkel.

Teknologien bidrar til å sikre teknisk integritet, levetidsforlengelser for infrastruktur og bedre sikkerhet for mennesker og miljø.

Vi i InnoMag gratulerer de to ildsjelene som viser vei mot en digital fremtid også ute på oljefeltene og takker Rambøll for et godt tips og ditto bilde.