Regjeringen trer inn som medlem i Toppindustrisenteret DIGITALNORWAY

Regjeringen trer inn som medlem i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret. Samtidig utnevnes senteret til sekretariat for regjeringens digitale strategiprosess, DIGITAL21.
–Norske bedrifter trenger et digitaliseringsløft. At næringslivet selv tar initiativet til dette er flott. Ved å legge sekretariatet for DIGITAL21 til Toppindustrisenteret vil vi sikre at strategien svarer på næringslivets behov, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.
Mandag gikk Nærings- og fiskeridepartementet og næringsminister Monica Mæland inn som som medlem i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret. Samtidig pekte regjeringen ut Toppindustrisenteret som sekretariat for å lage Norges strategi for å digitalisere næringslivet, kalt DIGITAL21. En av sekretariatets oppgaver er å identifisere områder der Norge må være ledende internasjonalt.

–Vi må ta i bruk de nye teknologiske mulighetene, og vi må gjøre det raskt. Da er det viktig at næringslivet selv sitter i førersetet, sier næringsminister Monica Mæland.

– Digitaliseringen gir mange nye muligheter for norsk næringsliv. Men det krever at Norge utvikler verdensledende kompetanse på viktige, digitale områder. Idretten har vist hva som kreves for å vinne gull internasjonalt. Når vi nå går inn i digitaliseringen for fullt, må vi lære av idrettens erfaringer. Kompetanse og deling er viktige stikkord, sier styreleder Walter Qvam i DIGITALNORWAY.

Samarbeidsavtale

Påtroppende daglig leder Tor Olav Mørseth i Toppindustrisenteret er svært glad for oppdraget han har fått fra regjeringen – og å få Næringsdepartementet inn som et av senterets første medlemmer.

– For å være konkurransedyktige internasjonalt også i fremtiden, må norske selskaper øke tempoet på digitaliseringen. For å få til det trenger vi også offentlige myndigheter med på dugnaden, sier Mørseth.

Næringsminister Mæland er opptatt av at kompetansen DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret opparbeider seg også må kommer offentlige virksomheter til gode.

– Ved å gå inn som strategisk medlem i DigitalNorway oppnår vi økt digitalisering av både norsk næringsliv og statlige virksomheter, sier Mæland.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!