Denne kronikken er skrevet av Laura A. Janda, professor i russisk språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet og også publisert i DN.

Vesten står overfor en historisk mulighet til å ta imot unge talentfulle russere med høyere utdanning. De representerer en ressurs av enorm verdi som kan svekke Russland, mens de beriker Norge og andre vestlige land. Vi må handle raskt hvis vi skal utnytte denne unike situasjonen, men vi må også være skarpsindige.

Hvor mange har rømt, og hvor er de nå?

Siden Putin ble president for tredje gang i 2012 og for alvor strammet skruen, har Russland vært utsatt for utvandring. Denne utvandringen er nå blitt mangedoblet siden krigen begynte i Ukraina. OK Russians (okrussians.org), en uavhengig organisasjon, gjennomfører undersøkelser blant russere som nylig har emigrert. Etter deres beregninger har over 300 000 russere forlatt Russland i februar og mars 2022. Det er estimert at ytterligere 100 000 IT-spesialister kom seg ut av Russland i løpet av april. De fleste rømmer til land som russere kan reise til uten visum, primært Georgia, Tyrkia og Armenia, men også til De forente arabiske emirater og tidligere sovjetstater i Sentral-Asia. Noen er heldigere og har dokumenter som gir dem tilgang til andre land i Europa, og jøder kan bosette seg i Israel.

I noen tilfeller har selskaper sendt charterfly for å hente ut sine medarbeidere.

Hvorfor har de rømt?

Årsak nummer 1 for å forlate Russland er at man er mot krigen i Ukraina, som vi hører i denne uttalelsen (fra okrussians.org): “Jeg er skrekkslagen over Russlands aggresjon mot Ukraina. Det er utålelig for meg å befinne meg i dette landet, jeg vil ikke delta i dette, jeg ønsker ikke å betale skatt som støtter drap av fredelige mennesker.”

Årsak nr. 2 er redsel for represalier, for å miste jobb eller studieplass. Noen av dem som rømmer, har allerede havnet i trøbbel på grunn av anti-krigsuttalelser og frykter å bli fengslet. Andre årsaker er problemer på jobb (firmaer er blitt nedlagt eller har mistet mulighetene til samarbeid med utenlandske partnere og kunder), fallende levestandard (spesielt at det er umulig å reise), at de ikke ser noe fremtid i Russland, og at de føler seg fremmede blant folk som støtter regimet. Stort sett kan vi si at russere som nå rømmer fra Russland, deler vår avsky for Putin og hans aggresjon.

Hvem er de som har rømt?

Befolkningen i Russland rangeres svært høyt når det gjelder utdanning: 96% av voksne russere har vitnemål fra videregående skole, og STEM-fagene (realfag, ingeniørvitenskap, matematikk) er de mest populære studieretningene på bachelornivå. (https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/).

Coursera, som driver med digital utdanning og har over 14 millioner abonnenter verden over, rangerer Russland på niende plass når det gjelder kunnskaper i næringsliv, teknologi, og IT

(https://pages.coursera-for-business.org/rs/748-MIV-116/images/coursera-global-skills-report-2021.pdf).

Blant russerne som har rømt, er 86% under 45 år. Av disse jobber en tredjedel i IT-sektoren, en tredjedel i bedriftsledelse, mens den siste tredjedelen er mer heterogen, for eksempel jurister, psykologer, grafiske designere osv.). Russerne på flukt nå hører til landets absolutte elite: de er unge, velutdannet, og dyktige arbeidere.

Hvorfor skulle Norge ta imot russere?

Russiske arbeidere kan gi både positive virkninger i Norge og negative virkninger for det russiske regimet. Russiske innvandrere kan bidra med menneskelig kapital og løfte det vitenskapelige nivået i Norge. Og ved å ta imot russere kan vi svekke Russland både økonomisk og ideologisk sett.

En rekke studier viser at innvandrere kan forsterke økonomien, særlig når de er unge med høyere utdanning. Russere som er på flukt, kan være til stor nytte for Norge, på samme måte som flyktninger fra Tyskland bidro med et stort løft til økonomien og det vitenskapelige nivået i USA i forbindelse med andre verdenskrig. Noen av verdens mest innflytelsesrike konsern, som for eksempel Telegram og Yandex, startet i Russland, og en russisk innvandrer til USA var med på å etablere Google. Vi har mange komplekse problemer som må løses, som for eksempel klimaendring og smittsomme sykdommer. Ved å ta imot innvandrende arbeidere får vi en større sjanse til å forbedre vår felles fremtid.

Utvandring fra Russland er en enorm katastrofe for landet. Russland tømmes for flinke arbeidere. Hver russer som jobber i Vesten, reduserer Russlands kapasitet til å krige. Ved å ønske russiske arbeidere velkommen kan vi i tillegg undergrave Putins makt som propaganda-spreder.

Putin forteller befolkningen sin at han var nødt til å angripe fordi Vesten er fylt med russofobi, at vi er ute etter russerne. Vi kan vise at denne offisielle beretningen bare er fake news hvis vi støtter russere i stedet for å holde dem vekk.

Norge har sårt behov for IT-kompetanse nå og i flere år fremover (“det anslås et behov for 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-utdanning fram mot 2030”), men vi må sikre oss mot å få feil personer i posisjoner som er sikkerhetsmessig sensitive. Selvfølgelig kan vi ikke bare åpne alle dører, og det kreves en grundig siling av russiske innvandrere for å forebygge infiltrasjon fra russiske myndigheter. Det er noe vi kan klare. Men det begynner å haste, særlig for russere som per i dag er i land hvor de mangler muligheter til å bli fast bosatt. Antall dager de kan befinne seg i disse landene, er begrenset, og de leter etter langtids-løsninger.

Denne kronikken er skrevet av Laura A. Janda, professor i russisk språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.Vi i Innomag liker denne ideen og oppfordrer myndighetene og alle relevante organisasjoner til å gripe ideen med begge hendene.

Har DU tanker som hjelper oss på veien mot en bedre fremtid så tar vi gjerne imot ditt innlegg også!