En allianse av nordiske næringslivsledere, «Nordic CEO’s for a Sustainable Future» møtte i forrige uke statsministre for de fem nordiske landene for å diskutere en felles tilnærming for å løse verdens bærekraftsutfordringer.

Næringslivslederne anerkjenner at fristen i 2030 for å realisere FNs bærekraftsmål nærmer seg med stormskritt. Selskapene ønsker å bidra til sterkere og raskere utvikling i riktig retning – spesielt innen to områder: klimaendringer, og mangfold og inkludering i arbeidslivet.

– Næringslivet må se bærekraft som avgjørende. Bærekraftige forretningsmodeller bygger også «grønn konkurransekraft». Transportsektoren står for 15% av globale utslipp, som en stor transportaktør er vi både en del av problemet og en del av løsningen. Uten kutt i transportsektoren vil ikke verden nå klimamålene. Samarbeid mellom privat og offentlig sektor er nødvendig, det samme er samarbeid mellom sektorer, vi klarer ikke å nå målene hver for oss. Vi ser dette forumet som ett av mange initiativ som vil få fortgang i arbeidet. Sammen står vi sterkere, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Gruppen er enig om å:

  • identifisere skalerbare løsninger på tvers av selskapenes verdikjeder for å akselerere reduksjonen i CO2-utslipp, og samarbeide om felles utslippsreduserende tiltak med andre selskaper i alliansen.
  • styrke felles rapporteringsstandarder for mangfold og inkludering, bruke innsikten til å dele beste praksis på tvers av regionen og gå sammen om tiltak for å forbedre mangfold både i egne organisasjoner og hos partnere.

Konsernsjefene presenterte sin visjon for å realisere FNs bærekraftsmål gjennom økt offentlig-privat samarbeid og integrering av bærekraftsmålene i de respektive selskapenes strategier og forretningspraksis. Møtet med de nordiske statsministrene fant sted under Nordisk råds møter på Island forrige uke.

Bærekraft tydelig integrert i forretningen

Lederne forplikter seg til å bygge bærekraft og FNs bærekraftsmål inn i sin forretningsvirksomhet og beslutninger, både ved å integrere dem i egne strategier og retningslinjer, og ved å stille forventninger til samarbeidspartnere.

Nordic CEO’s for a Sustainable Future ble etablert i 2018 for å stimulere til felles lederskap og innsats for å levere på FNs bærekraftsmål. Lederne i gruppen representerer selskaper med en samlet omsetning på mer enn 110 milliarder euro som direkte sysselsetter over 290 000 mennesker, opererer i over 120 land og betjener flere hundre millioner mennesker hver eneste dag.

Mer informasjon om alliansen: https://www.nordic-ceos.com/