Vi startet innovasjonsarbeidet for 4 år siden. Utgangspunktet var at vi  måtte gjøre noen valg: Skulle vi satse kun på forbrukerfokus – eller burde vi også legge vekt på det samfunnsmessige i innovasjonsarbeidet?

Vi valgte det siste – og det har vi ikke angret på. Vi snakker om potensielle gevinster på hundrevis av millioner kroner.

Produktsjef Sigurd Bråthen i OSO er tydelig overfor Innomag når han snakker om bakgrunnen for det omfattende innovasjonsarbeidet giganten innen varmtvannsberedere nå begynner å hente ut i samarbeid med Elvia: 

-Dette er et meget bevisst valg fra vår side. Å sette i gang et slikt prosjekt krever betydelige ressurser, både økonomisk og personellmessig. Vi har også leid inn den nødvendige ekspertisen når vi ikke har hatt den selv. Da ble det viktig for oss at vi også bidrar til løsninger som har en potensielt stor samfunnsmessig effekt – ikke bare fokusere på vår egen profitt.

-Ville det vært enklere?

-Ja, det er det nok ingen tvil om. Dette å kunne lagre overskuddsenergien er en relativt enkel affære. Det er først når man utvider prosjektet til å være samfunnstjenlig – og bidrar til samfunnsmessige besparelser – at det virkelig blir utfordrende, sier Bråthen til Innomag.

Elektrifisering 

-På grunn av den sterke elektrifiseringen her i landet, spesielt med kraftig økning av elbiler, vil vi få kapasitetsutfordringer. Det betyr at vi enten må bygge ut eller forbedre nettet, eller se oss om etter andre løsninger. Samarbeidet vårt med OSO Energy kan bli løsningen. Nå skal varmvann i berederne sørge for lavere strømforbruk og dermed billigere nettleie på sikt.

Slik ordla hun seg, administrerende direktør i Elvia, Kristin Lian, da selskapet sammen med nettopp OSO orienterte de fremmøtte på Honne Hotel på Biri nylig.

Samarbeidet dreier seg om et innovasjonsprosjekt om energilagring i varmtvannsberedere – som kalles Norges største potensiale for fleksibilitet i strømnettet. Bakgrunnen er en analyse av at både befolkningsvekst, økt antall elbiler og effektkrevende elektriske apparater i hjemmet setter kapasiteten i strømnettet på prøve.

Ved å lagre og re-distribuere energi fra lokale varmtvannsberedere har man en hypotese om at man kan spare opptil en milliard kroner i løpet av en 10-års periode.

 

Pilotprosjekt

Elektrifiseringen av Norge kommer til å sette nettet vårt på prøve, og vi i Elvia ønsker å se på muligheter for å begrense fremtidig utbygging. Derfor er vi svært glade for samarbeidet med Norges største produsent av varmtvannsberedere, sa Kristin Lian fra Elvia i sitt innlegg.

-Det er om lag 2 millioner varmtvannsberedere knyttet til elnettet, og kan man flytte kapasiteten i nettet innen et lokalt område, vil man kunne gjøre til dels store besparelser. Vi i OSO startet innovasjonsarbeidet allerede for 4 år siden, og det førte blant annet til at vi også etablerte OSO Energy, for å være i front av utviklingen, sa Sigurd Bråthen under presentasjonen.

Kristin Lian fulgte opp med å understreke at også Elvia ønsker å være i forkant av utviklingen, og at utfordringene som vil komme i forhold til potensiell lav kapasitet i nettet lokalt, kun kan løses lokalt. Man kan nemlig ikke så lett overføre nettkapasitet fra andre distrikter. Derfor er et system der man kan se for seg at varmtvannsberederne kan spare energi, og tilføre overskuddsenergien til nettet lokalt, særdeles spennende.

Hva er alternativet til videre utvikling basert på et pilotprosjekt som dette?

-Da må man se på forskjellige andre løsninger, som å bygge ut mer kraft, forbedre overføringslinjer eller nettbatterier. Alt dette er mulig å gjennomføre, men mindre attraktivt, fordi det vil bety økte kostnader for forbrukerne gjennom økt nettleie. Dette prosjektet vil potensielt også kunne forutse forbruket lokalt, og således styre dette på en god måte.

-I forbindelse med IoT (Internet of things) har kritiske røster reist seg i forhold til personvernet. Hvordan er dette ivaretatt her?

-Det var faktisk noe av det vi tok fatt på først. For det første ønsket vi å sikre forbrukerne, og for det andre trenger ikke nettselskapet å vite annet enn summen av forbruket, og hvordan man eventuelt kan utnytte overskuddskapasiteten som nå lagres i det varme vannet. Så det lot seg enkelt løse, slo hun fast.

 

Unikt samarbeide 

Elvia samarbeider altså med Norges største produsent av varmtvannsberedere, OSO, og satte i begynnelsen av mai i gang en unik pilot-testing på Biri. Hovedformålet er altså å holde nettleien til kundene så lav som mulig.

Med sin lange erfaring i bransjen og sin teknologiske innsikt har OSO utviklet en styringsenhet for sine beredere som kan bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å gi god strømkapasitet til alle døgnets tider, selv på de kaldeste vinterdagene. Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er stor ”trafikk” på strømnettet uten at det går ut over kundenes komfort og sikkerhet. Varmtvanns-berederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmt vann. Målet er å fordele forbruket utover døgnet. Da blir det mer stabilt nett, og man unngår forbrukstopper.

-Vi ønsker derfor å se på muligheten for å varme opp vannet på andre tider av døgnet uten at kunden skal merke det, sier Lien. Med OSOs nye bereder vil kunden få redusert sine strømkostnader. Men siden berederne også hjelper til i strømnettet, vil alle Elvias kunder nyte godt av dette ved at nettleien holdes nede. Det viktigste er imidlertid at det gir miljøgevinst og redusert ressursbruk.

Piloten er en del av IDE-prosjektet (intelligent distribusjon av elektrisitet), som ledes av Smartgridsenteret på tvers av flere nettselskaper. ENOVA har gitt et tilskudd på 25,1 millioner kroner totalt til fire demonstrasjonsaktiviteter som skal se på «fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett». En av de fire aktivitetene er forbrukerfleksibilitet, hvor Elvia skal se på batterier og varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger.

 

Sikkerhet

Takk for et godt samarbeide, og velkommen videre, sier administrerende direktør i Elvia, Kristin Lian, til Sigurd Bråthen fra OSO.

Sigurd Bråthen sier til Innomag at det også har vært viktig helt fra begynnelsen av prosjektet å jobbe med et sterkt sikkerhetsfokus. Derfor er det laget et system med en styringsenhet som tas ut av varmtvannsberederen og monteres på veggen. 

-Denne enheten er konstruert med høykvalitetskomponenter, fordi vi ønsker en mest mulig stabil leveranse av varmtvann til kundene, og at selve enheten har lengst mulig levetid. Hadde den vært inne i berederen, og potensielt kunnet utsettes for 70 varmegrader, ville den hatt en langt større sikkerhetsrisiko. Dessuten har vi laget et system der man kan styre dette via en app om man vil, men det fungerer også dersom internettet skulle falle ut i perioder, noe som har vært et ekstra bidrag til sikkerheten.

-Dette er et system som faktisk gavner både forbrukeren og samfunnet, det er ikke alltid tilfellet?

-Nei, det kan du si, men det er i sannhet tilfellet her. Nå skylder jeg å gjøre oppmerksom på at dette ikke er et produkt man som forbruker kan løpe og kjøpe hos nærmeste forhandler i morgen. Mange rørleggere har vel knapt rukket å gjøre seg kjent med dette pilotprosjektet heller, for vi har ute 20 testpiloter her på Biri foreløpig, og skal i gang med 120 testprosjekter på et hytteområde på Sjusjøen ved Lillehammer snart. Men til høsten ligger det an til at vi har kommet langt med testingen, så ved juletider håper vi å kunne begynne å slippe produktene ut på markedet, smiler han.

-Men hva med rørleggerne: Vil dette bety merarbeide for rørleggeren? 

-Nei, det eneste er at man –  som med flere av våre nyere produkter – trenger en elektriker for å koble det hele til nettet. Bortsett fra det, er jobben den samme som før.

Innovasjon i praksis, vi i InnoMag ser fem til å følge opp prosjektet også senere.