I en tid der teknologi og bærekraft blir stadig viktigere, tok vi tak i Benja Stig Fagerland, Associate Professor og forfatter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og grunnleggeren av SHEconomy®.

I intervjuet som følger snakket hun om høstens spennende studietur til San Francisco og i tillegg delte hun sine innsikter om den raskt økende betydningen av AI, og hvordan det henger sammen med økt digital forestillingsevne og sosial bærekraft.

SHEconomy® 360° AI Summit i Silicon Valley i september

Benja er engasjert når det gjelder høstens studietur til Silicon Valley og SHEconomy® 360° AI Summit konferansen som finner sted fra 25. til 27. september 2024. Du kan les mer om den her.

-Konferansen vil fysisk finne sted på vår partner Googles hovedkontor i Silicon Valley, og gir deltakerne en unik mulighet til å utforske AIs transformative innvirkning på forretnings- og samfunnsliv og jeg oppfordrer norske ledere til å benytte seg av denne muligheten, forklarer hun og fortsetter;

-Konferansen tilbyr en plattform for å knytte kontakter med globale ledere, eksperter, entreprenører og innovatører fra ulike sektorer. Deltakerne vil også bli invitert til en eksklusiv nettverksbegivenhet på den norske generalkonsulens residens i San Francisco, etter spesiell invitasjon fra den norske generalkonsulen.

SHEconomy® Summit skiller seg ut ved å kombinere fokus på teknologisk innovasjon og sosial bærekraft.

Benja fremhever samarbeidet med partnere som Atea, Google, Microsoft, Accenture, Forsvaret, Storebrand, Finansforbundet, GoForIT og Digital Norge for å etablere en forskningsbasert global standard for sosial bærekraft og Corporate Digital Responsibility (CDR). Dette samarbeidet mellom ledende aktører og forskningsmiljøer er avgjørende for å drive fremtidens bærekraftige utvikling.

SHEconomy® har nå også inngått en samarbeidsavtale med Open Innovation Lab of Norway, noe som ytterligere styrker deres felles mål om å fremme innovasjon og bærekraft i næringslivet.

Hvem er konferansen og studieturen i første rekke myntet på?

-Deltakerne på toppmøtet vil møte representanter fra verdens mest innovative selskaper, tilegne seg innsikt og verktøy fra ledende AI-eksperter, og delta i rundbordsdiskusjoner før og etter toppmøtet. Dette styrker deres kunnskap, nettverk og verdi, sier Benja og fortsetter;

-Tidligere deltakere har uttrykt stor tilfredshet med SHEconomy®. Både Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftdirektør i IKT Norge og Tove Selnes, Executive Vice President, People, i Storebrand har også fremhevet verdien av å lære av de beste på SHEconomy®-toppmøtet så her er det ingen grunn til å bli sittende igjen hjemme.

– Jeg minner om at den teknologiske revolusjonen krever mer enn avansert teknologi; den krever også en strategi der mangfold og bærekraft er essensielle kjerneelementer.

Benja understreker viktigheten av en helhetlig tilnærming som sikrer at fremskritt er både innovative og inkluderende. På Stanford-SHEconomy® forskningsmøtet i september vil det derfor også fokuseres på arbeidet med SHEconomys forskningsbaserte globale standard for sosial bærekraft og Corporate Digital Responsibility (CDR).

-Ja, vi samler noen av de skarpeste hodene innen AI, innovasjon, teknologi og bærekraft for å jobbe frem første pilot for standarden og for å diskutere fremtidens løsninger og markere et skritt mot en mer mangfoldig og bærekraftig teknologisk fremtid.

Benja avslører også at hun nylig har vært åpningstaler for UN WOMEN i Seoul, Korea, og tidligere i år presenterte hun sin nyeste forskning på sosial bærekraft og AI for Nordisk Ministerråd samt de Nordiske Ambassadørene i Seoul, Korea samt for Google i Sveits.

På konferansen vil mye handle om AI – nøkkelen til fremtiden!

-AI spiller allerede en avgjørende rolle i dagens næringsliv. AI gir oss muligheten til å analysere store datamengder, automatisere prosesser og ta informerte beslutninger raskere enn noen gang før,” forklarer Benja oss engasjert.

-Dette betyr at toppledere som forstår og implementerer AI kan forbedre effektiviteten, redusere kostnader og åpne for nye innovasjonsmuligheter. AI påvirker nå alle bransjer og sektorer, fra helsevesen til finans og utdanning.

Å se mulighetene før de blir åpenbare

-Digital forestillingsevne handler om å se potensialet i digitale teknologier og hvordan de kan forvandle virksomheten. Benja forklarer videre at dette krever både kreativitet og strategisk tenkning.

-For toppledere betyr det å visualisere hvordan AI og andre digitale verktøy kan forbedre produkter, tjenester og interne prosesser. Å løfte den digitale forståelsen hos alle i organisasjonen blir derfor helt avgjørende fremover.

-Det blir essensielt å tilpasse seg nye teknologier som AI og justere organisasjonskulturen for å støtte kontinuerlig innovasjon. H

Som fag- og emneansvarlig for Strategisk Bærekraft og Bærekraftig ledelse ved USN, underviser Benja i disse temaene sammen med Digital Norge. De diskuterer ledelse i endring, et tema som også blir dekket i en kommende fagbok av Fagerland og Anita Fjuk fra Digital Norway.

Er DU interessert i å bli med til USA eller ønsker å høre mer om SHEconomy® 360° AI Summit så anbefaler vi at du sender en mail til contact@sheconomy.no eller svinger innom her.