Slik kan man lykkes på vei til skyen

Få kan bestride at skyen er viktig fremover. Utfordringen er hvilke valg man skal fatte underveis for å unngå unødvendig kompleksitet, skriver Per Haakon Lomsdalen, norgessjef i SAP.

Nettskyen har blitt allemannseie og de fleste virksomheter har gjort seg opp en mening om hvordan de skal tilnærme. Det virker som det er en utbredt oppfatning at om man skal bygge nytt, er det smartere med en sky fremfor å etablere ny og kostbar intern infrastruktur – så fremt man vet hvor dataene befinner seg. For å sikre at man har den rette skymiksen er det særlig tre hensyn man må vektlegge: De ansatte, sikkerhet, og de som drifter og skal ivareta tjenestekvaliteten.

De som bruker

Brukeropplevelser er sentralt. Designet på tjenestene må være intuitivt med en gjenkjennelseseffekt mot andre programmer man ellers er vant med. Applikasjoner krever gode plattformstrategier, derfor må de ansatte få levert tjenestene uten kronglete prosesser; man må unngå at de må bytte mellom plattformer og program for å få tilgang til ulik, men sammenhengende informasjon. Eksempelvis må en selger få tilgang til detaljer om innkjøp, omsetning og produksjonsstatus uten å måtte hoppe mellom program og pålogginger. Nøkkelen til suksess er at man tilbyr produktivitetsfremmende verktøy som bedrer tilfredsheten med it-avdelingen. Hvor tjenesten leveres fra er revnende likegyldig for denne målgruppen.

De som administrerer

Det viktigste er å avklare er hvem som har ansvar for hva internt, og mot tjenestetilbydere. Brukervennligheten kan fort forsvinne om det ikke er tydelig forankret hvem som «eier» applikasjonen. Når man skal få infrastruktur, plattformer og programmer/arbeidsflater levert som en tjeneste er det viktig å håndtere det gradvis og modulært. De fleste setter derfor funksjon for funksjon i skyen, en etter en. Den store utfordringen kommer i overgangen der man skal skytilpasse infrastrukturen og berede grunnen for nye innovasjoner, samtidig som eksisterende applikasjoner og arbeidsmengder skal forvaltes og distribueres normalt. De fleste virksomhetssystem (SaaS) leveres fra skyer i flerbrukermiljø slik at flere kan kjøre samme program samtidig. Leverandørenes fokus på stordriftsfordeler og skalerbarhet begrenser ofte muligheten til skreddersøm mot andre systemer. En praktisk løsning på dette er å blande system og skape hybride modeller der man bygger ut sine system uten å måtte justere på leverandørenes programkode.

De som sikrer

Sikkerhet holder flest tilbake fra nettskyen. Hvor dataene plasseres er en kjent problemstilling. Noe av det viktigste en tilbyder kan gjøre er å betrygge kundene om at deres data er trygge mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, lekkasje, sabotasje eller sletting. Identitetshåndtering, isolering av data og å sikre at kommunikasjon flyter trygt fra datasenter til bruker er blant de viktigste virkemidlene. Sikkerhetsrisikoen for leid programvare skiller seg ikke nevneverdig ut, Forskjellene ligger i hvordan man isolerer data, sikrer forsendelser og ivaretar identitetsstyring /tilgangshåndtering.

Det beste dybdeforsvaret består av en god sikkerhetskultur sammen med skreddersydd teknologi og trygge prosesser i flere lag: Fysisk i form av adgangskontroll, data i databaser som sikres gjennom hele dets levetid, tilganger styrt etter roller og rettigheter, og de rette prosedyrer for autorisasjon, single sign on, m.m. Programvarelaget på sin side må ha sikkerhetsmekanismer som beskytter mot tap-, misbruk og uautorisert tilgang til data. Når man skal sikre nettverket må balansen mellom sikkerhet og tilgjengelighet prioriteres. Hver komponent fra ende til ende må finkonfigureres og testes for å sikre den beste ytelsen. Dermed vil dataene fra applikasjonene få prioritet samtidig som alle innkommende henvendelser sjekkes mot regler og retningslinjer.

Erfaringsinnhenting i alle ledd

Uansett form og fremgangsmåte: It-eksperter må prioritere hensynet til effektivitet og måloppnåelse. Viktigst er å erkjenne at selv om nettskyens priser og driftsmodell er forlokkende, er det lett å havne i en kompleksitetsfelle. Valgene handler ikke om sky eller ikke, snarere integrasjon og riktig miks av tjenester. Tilbydere, konsulenter og it-avdelinger må fremover legge mer tid på å planlegge for- og teste seg frem til de modellene som best løser virksomhetens unike behov. Her er det mange som har behov for å raskt tilegne seg praktiske erfaringer.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »