Slik sjekker du om virksomheten din handler i tråd med GDPR

Den nye personvernforordningen, også kalt GDPR, er noe de fleste virksomheter må forholde seg til. Mange er fortsatt usikre på hvordan de skal gripe det an, og tiden for å implementere den nye forordningen er knapp. Kommuneforlaget har derfor utviklet en ny løsning som skal gjøre det lett å sjekke om virksomheten din handler i tråd med GDPR.

(InnoMag opplyser om at kommuneforlaget er en del av content-marketing programmet vårt INSPIRE).

Det er ingen tvil om at ny, intelligent teknologi kan gjøre tjenestene bedre og hverdagen enklere for folk flest. Men intelligente systemer er avhengig av store mengder data for å gi effektive og tilpassede tjenester, noe som utfordrer personvernet i langt større skala enn tidligere.

I møte med den stadig mer digitaliserte verdenen, blir derfor lover og regler om personvern noe så og si alle sektorer og bransjer må kunne forholde seg til i større eller mindre grad. 25. mai 2018 inntrer den nye Personvernforordningen inn (Forordning 2016/679), en forordning som er ment å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU).

Selv om tiden for å implementere den nye forordningen er knapp, er det mange virksomheter som fortsatt er usikre på hvordan de skal håndtere de nye endringene.

Visste du for eksempel at;

  • GDPR inneholder nye krav til databehandleravtale, og at dine avtaler sannsynligvis må revideres?
  • Det må dokumenteres at samtykke er innhentet når det benyttes som grunnlag for behandling av personopplysninger?
  • Personopplysninger ikke kan overføres til (de fleste) land utenfor EU/EØS uten at det foreligger et lovlig grunnlag?
  • Kommuner og større bedrifter må ha et personvernombud?

Kommuneforlaget har i samarbeid med Jan Sandtrø, advokat og partner i advokatselskapet DLA Piper, nå utviklet en unik løsning for selvsjekk – KF Sjekklister. Med denne sjekklisten kan ledelsen gjennom å svare på enkle ja- eller nei spørsmål kartlegge om virksomheten handler i tråd med GDPR.

– Løsningen vil kunne gi store effektivitets- og kostnadsbesparelser for bedriftene. Ved å benytte KF Sjekklister avdekker virksomheten hvor den har brudd på lovgivningen og den nye forordningen – uten bruk av kostbare konsulenter eller advokater, sier Glenn Ove Pedersen, Salgs og markedsansvarlig i Kommuneforlaget.

Sikrer riktig og oppdatert kompetanse

Blant de vanligste problemene knyttet til de nye personvernforordningene, er i følge Sandtrø det at mange selskaper ikke har ikke har god nok kontroll på og oversikt over alle personopplysninger de behandler. Kommuneforlaget AS lanserer derfor nå også løsningen Kompetansesikring som skal ivareta virksomhetens kunnskapsbehov knyttet til GDPR.

Kompetansesikring er en digital portal for informasjonsformidling, opplæring og forvaltning av de ansattes kompetanse. Ansatte kan logge seg inn for å fullføre kurs og tester. Lederne kan logge seg inn for å få tilgang til samme modul samt en modul som gir oversikt over hvilke kurs de ansatte har gjennomgått og bestått. Løsningen inneholder også testbatterier som gir mulighet til å enkelt undersøke de ansattes kompetanse.

Glenn Ove Pedersen, Salgs og markedsansvarlig i Kommuneforlaget.

– Kommuneforlagets omfattende kompetanse innen det kommunale lov- og avtaleverket sammen med allerede etablerte digitaliseringsløsninger, gjør at denne løsningen bidrar til at man sikrer organisasjonen riktig og oppdatert kompetanse. Vi ser jo at mange sliter med å komme i gang og at behovet for mer informasjon er stort, forteller Pedersen.

Kommuneforlaget inviterer derfor til et webinar den 4. desember fra kl. 9:00 til 9.15.

–  Dette vil være en god anledning for de som er interessert i å bli litt bedre kjent med GDPR og kompetanseløsningen vi tilbyr, sier han.

Meld deg på webinaret ved å sende en mail til glenn.ove.pedersen@kf.no

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »