Ingen tvil om at SMB Norge taler de små og mellomstore bedriftenes sak når de nok en gang tar opp avgifter. Vi tok en prat med Jørund Rytman og fikk klare meldinger.

  • Vi i SMB Norge har over lengre tid etterlyst kraftige skatte – og avgiftslettelser. I disse spesielle tider mener vi det bør gis en midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. 

  • En midlertidig fjerning av både arbeidsgiveravgift og merverdiavgift i noen måneder vil gi både billigere varer og bedre marginer. En fin håndstrekning både norsk næringsliv og forbrukerne i disse vanskelige tider. Det vil styrke soliditeten til både husholdninger og bedrifter.
  • Jeg innser at vi neppe får støtte og flertall for en slik tankegang i Stortinget, men jeg håper det blir en reell debatt om dette og at det i det minste ender med at et flertall gjør dette for noen spesielle næringer som har blitt rammet hardest av Covid19 og offentlige restriksjoner, forbud og påbud. Spesielt serverings – og utelivsbransjen, reiseliv og helse.
  • Jeg synes det er helt absurd at regjeringen tvert imot i fjor foreslo å innføre 25% merverdiavgift for store deler av helsebransjen, f.eks. alternativ behandling. Som bl.a. rammer profesjonelle massører. Dessverre fikk regjeringen flertall i Stortinget på dette men det kan se ut som at vi kan få til en form for omkamp på dette snart. Det var en meget udemokratisk hasteprosess uten konsekvensutredning og ekstremt umusikalsk og ufint gjort midt i en krise.(Les mer her:  https://mvafribehandling.no/)
  • Vi ser jo at andre land har gjort tilsvarende håndstrekninger til næringslivet og kutter kraftig i skatte og avgifter.
   Vi håper og ber selvsagt også regjeringen å bedre eksisterende kompensjonsordninger. Det er dessverre fortsatt mange som faller mellom to stoler her og støttebeløpene er for lave.
  • Vi i SMB Norge mener også at det bør gis lettelser i allerede skyldig arbeidsgiveravgift, mva og ilagt tvangsmulkt.