Sparebanken Vest har som eneste norske bank fått øverste rating, og bankens arbeid med miljø, samfunn og selskapsstyring («ESG») rangeres blant de øverste to prosent sammenlignet med banker nasjonalt og internasjonalt.

Det er det internasjonale ratingbyrået MSCI som har gitt Sparebanken Vest en bærekraftsrating på AAA, som er den høyeste ratingen i systemet.

Sparebanken Vest lå tidligere på AA-rating.

Det er spesielt virksomhetsstyringen og grønn finansiering som trekkes frem.

– Vi har tatt ledertrøyen for å utvikle vestlandsregionen som ledende på bærekraft, og vi har mål om at innen 2040 skal Sparebanken Vest ha netto null i utslipp.

Vi har over flere år gjort flere grep og gjennomført flere tiltak innenfor egen drift, vår verdikjede og for å utvikle utlånsporteføljen vår i grønn retning. Blant annet forplikter alle våre største norske leverandører seg til klimanøytralitet. Bærekraft er konkurransekraft, og går rett i kjernen av vår virksomhet for finansiering og risikostyring, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest har jobbet med konkrete bærekraftsmål i et drøyt år og har etter hvert tilpasset målene til EU-taksonomien for bærekraft.

– Vi har ambisiøse mål for alle områder av bankens virksomhet, og de nærmeste månedene tar vi flere viktige steg ved å blant annet styrke datainnhentingsarbeidet, sier Kjerpeseth.

Ingen tvil om at den Bergensbasert banken drives både innovativt og godt.