På vei inn i en ny tung periode med dramatiske nedstengninger av samfunnet er tilliten til politikerne lav blant landets små og mellomstore bedrifter. En ny undersøkelse viser at 2 av 3 SMB bedrifter ikke tror de vil få god nok hjelp fra politikerne gjennom krisen.

Undersøkelsen ble gjort i perioden 8-10 desember og totalt var det 430 bedrifter som svarte. SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman, tror ikke tiltakene som regjeringen lanserte tirsdag morgen har endret bildet nevneverdig.

– Det er positivt at Regjeringen kommer med den pakken som ble lansert denne uken, men bedriftene baserer seg på erfaringer fra forrige nedstengning og da var det altfor mange av de små som falt mellom to stoler. Mange føler seg nå helt overlatt til seg selv i denne krisen, og det gjør åpenbart at konkursfrykten øker, sier Rytman.

– Dette gjelder ikke minst for restaurant- og serveringsbransjen som nok en gang er de største taperne etter at julebord ble kansellert og skjenkestopp innført i går, legger han til.

Likviditet en stor utfordring

Bedriftenes største utfordringer nå er kortsiktig likviditet og kampen for å beholde ansatte på jobb. Over halvparten av bedriftene har allerede utfordringer med likviditeten som følge av en langvarig pandemi.

– Vi ser at det først og fremst er utfordringer med å innfri myndighetenes pålagte skatter og avgifter som skaper problemer. Selv om man nå åpner opp for å utsette dette ytterligere så vet vi fra erfaring at det er en lite gunstig løsning, både ved at man skyver store kostnader foran seg og ikke minst fordi staten krever skyhøy rente ved slike utsettelser, konstaterer Rytman.

Undersøkelsen viser at 22 prosent av bedriftene vurderte å permittere ansatte etter signalene som kom forrige uke. Med de siste innstrammingene tyder mye på at tallet har økt, sier Rytman.

– Nå haster det med å få på plass detaljene i lønnsstøtteordningen, slik at bedriftene får vite hva de skal forholde seg til. Akkurat nå råder det stor usikkerhet, og det er helt ødeleggende, understreker Rytman.

HOVEDFUNN FRA UNDERSØKELSEN:

«MANGE VARSLER PERMITTERINGER OG HVER FJERDE BEDRIFT FRYKTER KONKURS – DET TRENGS EN LØNNSSTØTTEORDNING»

 • Nærmere 2 av 3 medlemsbedrifter, 63 prosent, frykter for konsekvensene av de nye innstrammingene pga. Omikron-varianten.
 • Bedriftene mener at restriksjoner på antall personer samlet er mest negativt (21% svarer dette).
 • Nesten 1 av 5 bedrifter (18%) har underskudd per i dag, mens 4 av 10 i tillegg svarer at de vil gå med underskudd innen 3 måneder.
 • Så mange som hver fjerde bedrift (26%) svarer at de ser en reell fare for konkurs hvis ikke situasjonen bedrer seg.
 • Hele 4 av 10 bedrifter har opplevd høyere sykefravær enn normalt denne høsten, og 13 prosent svarer en stor økning i sykefraværet.

Manglende tillitt til politikerne

 • Det er urovekkende at hele 2 av 3 SMB-bedrifter (67%) ikke er trygge på at regjeringen utformer økonomiske støtteordninger som er gode nok til å hjelpe bedriften ved en ny nedstengning.
 • Nærmere 3 av 4 bedrifter (73%) svarer at Regjeringen ikke forstår utfordringene til små og mellomstore bedrifter. Kun 1 av 10 bedrifter svarer at de forstår (9%).
 • 2 av 3 bedrifter (66%) stoler ikke på at kommunen organiserer en støtte- eller kompensasjonsordning for bedriftene. Kun 13% stoler på kommunens kapasitet.
 • Fra november-undersøkelsen: Halvparten av våre bedrifter (49%) mener det ikke er tilstrekkelig informasjon om lokale tiltak eller støtteordninger i sin region.

Tiltak: Bedriftene vil ha lønnsstøtte og lavere kostnad for økt sykefravær

 • På spørsmål om hvilken type støtte er viktigst for din bedrift fremover, svarer klart flest bedrifter, eller 42 prosent, «tiltak som gir direkte lønnsstøtte for å holde folk i jobb»
 • Videre svarer 34 prosent at «tiltak som gjør at sykefraværet koster oss mindre» er viktigst som støtte fremover. Deretter følger 23 prosent på «tiltak som gjør det billigere å permittere ansatte». Svake fremtidsutsikter for små og mellomstore bedrifter:
 • 1 av 3 bedrifter (31%) tror at 2022 blir dårligere enn 2021 i økonomisk forstand.
 • Hele 55 prosent svarer omtrent likt, mens kun 14 prosent av bedriftene svarer bedre.