Forsvaret velger Sopra Steria – igjen

Forsvarets logistikkorganisasjon har nok en gang vendt seg til Sopra Steria som A-leverandør på to strategiske rammeavtaler. Avtalene gjelder leveranser til Forsvarsdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt. … Read More

Translate »