Forsvarets logistikkorganisasjon har nok en gang vendt seg til Sopra Steria som A-leverandør på to strategiske rammeavtaler. Avtalene gjelder leveranser til Forsvarsdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt.

– Vi er veldig glade for å vinne disse avtalene. Forsvarssektoren som helhet er en stor og kompleks organisasjon, som hele tiden er i utvikling for å kunne løse sine viktige og krevende samfunnsoppdrag på en best mulig måte, sier Morten Follestad, direktør for forretningsutvikling innen forsvar og nasjonal sikkerhet i Sopra Steria.

Konsulentselskapet har kommet inn på rammeavtaler for strategisk rådgivning, og strategisk IKT. Avtalene varer i to år, og kan forlenges i opptil to år til.

Fornyet tillit

Follestad forteller at avtalene innebærer fornyet tillit fra Forsvaret, som valgte Sopra Steria også forrige gang rammeavtalene ble lyst ut, i 2016.

– Vi har jobbet med forsvarssektoren de siste 20 årene, og per i dag er dette den største kunden i rådgivningsdelen vår.

– Gjennom mange år har vi opparbeidet oss en bred og solid bransjeinnsikt og forståelse av behovene de ulike etatene i forsvarssektoren har. Dette gjør oss i stand til å skape verdier og hjelpe kunden med å løse sitt svært viktige samfunnsoppdrag, sier Follestad.