Hvordan legge tilrette for innovative virksomheter

Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer. Eldrebølgen og lavutslippssamfunnet krever omfattende investeringer samtidig som oljeinntektene reduseres. Dette krever utvikling av nye innovative satsninger og løsninger.  Vi må tenke utenfor boksen … Read More