Hilde Widerøe Wibe, kommunikasjonssjef i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter deltok på Innovasjonsdagen 2013 som ble holdt på Gamle Logen den 30. Oktober. Her snakket hun om Norges innovasjonsfremtid.

Hilde Widerøe Wibe er en samfunnsengasjert dame som interesserer seg for mennesket og menneskelige relasjoner. En energisk foredragsholder som liker å opplyse og inspirere mennesker. Hilde er kjent for å uttale seg i kvinnesaker, arbeidstidsbestemmelser, samfunn, og uttaler seg ofte i media. Widerøe Wibe brenner for et mer fleksibelt samfunn, hvor man samarbeider på tvers av næringen for å få til nye løsninger og muligheter.

På Innovasjonsdagen 2013 snakket hun om hvor hun tror Norge er på vei, i tillegg til å delta på paneldebatten med tema; Hvordan skape best mulig forutsetninger for at innovative virksomheter skal lykkes i Norge?

Ernas medisin

Hilde snakker om tre satsningsområder i Europa; IKT, Helsevelferd og grønn energi. Selv om den siste ikke står sterkt i Norge pga. av oljen er teknologi og helse to områder hvor det trengs innovative løsninger. Her mener hun at Norge gjør for lite, som hun selv sa det; “hele verden går videre mens vi står å ser på!”.

Nå som det er etablert ny regjering snakkes det om ”Ernas medisin” hvor vår kommende statsminister skal løse krisen og komme styrket av den ved satsning på kunnskap og kompetanse, mer vei og lavere transportkostnader, og ved å redusere skattene. For å få til dette trengs det stor omstilling i det offentlige og private. Det må samarbeides på nye arenaer som tidligere ikke har vært åpenbare. Her stiller Hilde spørsmålet ”er Erna tøff nok til å ta tak de tiltakene som kan omstille Norge?”

En digital fremtid

Hilde mener fremtiden ligger i teknologi og mennesker. Teknologien må gjøres tilgjengelig for alle, fordi det her ligger store innovasjonsmuligheter. Hun nevner blant annet det at 3 av 4 ønsker å bli boende lengere hjemme og nevner teknologier som varm teknologi og sensorteknologi som noen av innovasjonsmulighetene.

Kreativitet og samarbeid

Fremtiden trenger engasjerte, kunnskapsrike og ambisiøse mennesker som har evnen til å samarbeide og skape et miljø for skaperkraft. Det må skapes trygge kreative rom stor høy takhøyde, hvor feiling og “dumme” ideer blir hyllet.

”Det er bedre å feile enn å ikke har prøvd. Vi må ikke bli en kopi av andre fordi vi ikke tørr å være først ute. Skal vi bli et innovativt land som er et av målsettingene til regjeringen må vi gå i bresjen og tørre å satse, og ikke minst; feile.”

Samarbeid er et viktig nøkkelord for å kunne skape og legge tilrette for innovasjon. I stedet for å se på “naboen” som sin konkurrent eller fiende, burde vi heller danne koalisjoner som kan styrke og skape nye løsninger på tvers av markeder og næringer. Her mener Hilde at vi i Norge har en store forutsetninger fordi vi er flinke til å dele kunnskap.

Den nye ledelsen

Ledere må også omstille seg om vi skal kunne drive med innovasjon i eksisterende selskaper. Ledere må nå bevege seg inn i et nytt terreng hvor lederne leder inn i fremtiden. Dessverre faller ikke dette naturlig hos alle ledere i Norge. Det virker som om det er mer naturlig i fagmiljøer hvor kunnskap og kompetanse er tyngst. Dette er fordi kunnskap ledes på helt andre måter, hvor Design Thinking, launch and learn blir praktisert. Spørsmål som; hva vil vi oppnå? stilles ofte. Det er dette som skiller de nye lederne fra de ordinære lederne, og gjør dem best på endring og endringsledelse.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here