ÅRLIG PATENTFROKOST for fullmektiger, advokater, jurister og IPR-ansvarlige. Patentstyret gir deg en faglig oppdatering om den nasjonale og internasjonale utviklingen innenfor patentområdet. I dagens travle arbeidsliv kan det være utfordrende … Read More