Etter at gründeren kom med sjokk-meldingen, steg aksjene med 7 %. 

Det var på Twitter at den kontroversielle gründeren bestemte seg for å komme med nyheten om at han vurderer å trekke selskapet fra børs.

Til sine 22.3 millioner følgere skriver han at han vurderer det dersom verdien per aksje stiger til 420 dollar.  I skrivende stund ligger aksjene på 379 dollar.

I en pressemelding samme dag skriver han at en av grunnene til hvorfor han vurderer å ta Tesla av børs, er at de store svingningene i aksjeprisen ikke er bra for selskapet.

– Ettersom vi er et offentlig selskap, er vi utsatt for store svingninger i aksjeprisen som kan være svært distraherende for alle som jobber i Tesla og for alle aksjeholderne.

Han mener også at de kvartale børsrapportene gjør at selskapet ofte blir tvunget til å ta kortsiktige avgjørelser istedenfor langsiktige.

Han presiserer at alle Tesla-aksjeholdere har et valg dersom selskapet blir privat – de kan enten velge å beholde aksjene og bli en del av det private selskapet eller selge de for 420 dollar per stykk. Dersom han velger å trekke selskapet fra børs, vil eierne fortsatt ha mulighet til å selge sine aksjer ca. hver sjette måned.

Han skriver videre at han håper alle aksjeholderne velger å beholde aksjene sine.

Gründeren eier per dags dato ca. 20 % av selskapet og skriver at han ikke har noen intensjoner om å anskaffe seg en større del dersom ikke selskapet forblir børsnotert.

Hvorvidt Tesla blir tatt av børs elller ikke, vil bli avgjort ved avstemning blant aksjeholderne.

Ulovlig

Ifølge en advokat som Business Insider har snakket med, er Twitter-annonsering svært kontroversielt.

– Når du annosnerer prisen på denne måten, lukter det forsøk på manipulasjon av markedet lang vei. Hvis noe av det han har twitret viser seg å ikke være sant, kan det få konsekvenser. Det er overraskende at en sjef velger å dele slik informasjon på denne måten, sier han.