Home Biz Ti nye næringsklynger skal gi økt verdiskaping og fornyelse i næringslivet

Ti nye næringsklynger skal gi økt verdiskaping og fornyelse i næringslivet

0
NCE Blue Legasea i Ålesund mottar bevis på sin nye status fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge.

Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge avslørte torsdag hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Mange av dem satser tungt på fornybar energi og nye, bærekraftige løsninger.

Det var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som offentliggjorde navnene på de nye klyngene som går inn som Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Han er klar på at klyngene er viktige for utviklingen av næringslivet i Norge:

– Jeg vil gratulere de nye klyngene! Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting, økte salgsinntekter og større verdiskaping enn bedrifter som ikke er med i klynger. De er med på å skape og trygge arbeidsplasser i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. De styrker den regionale utviklingen, og legger grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventninger til klyngene som er tatt opp i programmet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters har nivåene Global Centres of Expertise, Norwegian Centres of Expertise og Arena. Det er Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som finansierer programmet.

De tre nye NCE´ne er:

NCE Heidner har 49 medlemmer, der 35 er bedrifter. Teknologiområdene er genetikk, bioteknologi, bærekraftig fôr og bioraffinering. Medlemsbedriftene holder til i innlandet, og hovedsete for klyngen er på Hamar.

NCE Blue Legasea i Ålesund har 41 medlemmer fra hele landet og representerer hele verdikjeden, fra trålere til bedrifter som produserer sjømat. Hovedmålet er å øke utnyttelsen av ressursene, og å øke verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.

Finance Innovation har 60 medlemmer innenfor bank, finans, forsikring, teknologibedrifter, oppstartsbedrifter, konsulentvirksomhet, akademia og investorer. Finance Innovation ønsker å utvikle fintech til å bli en ny norsk eksportnæring og holder til i Bergen.

De helt nye klyngene går inn i Arena-programmet:

Fornybarklyngen består av 70 bedrifter og organisasjoner innenfor fornybar energi med energiselskaper, teknologileverandører, kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi. Med base i Trondheim vil klyngen utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller for fornybar energi.

Arena Ocean Hyway Cluster fra Sogn og Fjordane har 28 kjernemedlemmer og 20 samarbeidspartnere med felles mål å bruke hydrogenteknologi til framdrift, i produksjonsprosesser eller i produksjon. Rederier, skipsverft, energiselskaper og -leverandører er blant kjernemedlemmene.

SAMS – Sustainable Autonomous Mobility Systems fra Buskerud og Vestfold består av 17 medlemmer med Kongsberg Maritime som den største. Alle aktørene i klyngen investerer tungt i utvikling av autonome systemer.

Industrial Green Tech organiserer prosessindustrien i Telemark. Klyngen har 28 medlemmer som til sammen er Norges største konsentrasjon av prosessindustri, innenfor petrokjemi, metall og sement. De ønsker å samarbeide om innovative løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og å fremme grønne teknologiske løsninger.

Norwegian Energy Solutions har sitt utspring i oljesektoren i Rogaland, med 53 medlemmer. Her er store aktører som Equinor, Norske Shell, National Oilwell Varco, Aibel, Aker Solutions med flere. De ønsker å være en globalt ledende energiklynge ved å videreutvikle og omstille olje- og gassindustrien til fremtidsrettede, bærekraftige energiløsninger.

Norwegian Offshore Wind er også fra Rogaland, med 51 medlemmer. Bedriftene skal med utgangspunkt i olje- og gassteknologi samarbeide om aktiviteter knyttet til leveranser til offshore vind-markedet.

Betongklyngen N3C har i alt 43 medlemmer fra Trøndelag, Nordland og Troms. Ambisjonen er å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg- og betongarbeid i kaldt klima.

I tillegg forlenges et Arena-prosjekt som allerede er i programmet med to år. Arena Torsk bidrar til økt verdiskaping ved å sikre at fersk torsk av høy kvalitet er tilgjengelig for bearbeiding og salg hele året. Klyngens hovedsete er Myre i Vesterålen.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst