Europas første restaurant under vann. En rehabilitering av hundrevis av kvadratkilometer med militære øvelsesfelt. Et studentprosjekt for å få byggebransjen til å velge lokale tresorter. Disse tre arkitekturprosjektene er nominert til DOGA Hedersmerket.

Onsdag 22. januar avgjøres det hvem som mottar den viktige prisen. Overrekkelsen skjer på DOGA-dagen 2020 i Oslo.

Hele 10 prosjekter er nominert til DOGA Hedersmerket i år. De nominerte er plukket ut av en fagtung jury fra listen over årets mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur og DOGA-merket Nykommer.

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), forteller at det uvanlig store antallet nominerte reflekterer det høye nivået på innsendte design- og arkitekturprosjekter i år.

– Her finner vi alt fra offentlige virksomheter til både små og store bedrifter i de fleste sektorer, og videre til noen av de fremste unge talentene vi har i bransjen. De har alle til felles at de bruker design og arkitektur for å løse komplekse utfordringer, skape stor verdi for brukeren og bidra til et bærekraftig samfunn, sier Hjemdal.

Gourmet under havet

På Spangereid i Lindesnes kan du innta et gourmetmåltid i verdensklasse mens du sitter flere meter under vannoverflaten. Det er Lindesnes Havhotell og brødrene Stig og Gaute Ubostad som står bak Europas første undervannsrestaurant, med kyndig hjelp fra verdensberømte Snøhetta.

Under, som åpnet dørene 20. mars i fjor, er resultat av et helhetlig og tverrfaglig samarbeid mellom arkitekter, designere, havforskere og lokale sørlandshåndverkere. Utvendig er bygningen formet for å ta hensyn til sine omgivelser – både over og under vannskorpen.

Innvendig er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Det er til og med designet en egen møbelserie bare for restauranten, og lokal eik går igjen i interiør og detaljer. Utvendig er bygget utstyrt med en rekke sensorer og kameraer som lar havforskere studere den lokale havfloraen og -faunaen.

Juryen gratulerer Snøhetta og Ubostad-brødrene med et «aldeles storslagent prosjekt»:

«Vi lar oss imponere av en svært omfattende prosess som det må ha vært krevende å lede, men som til gjengjeld har resultert i et landemerke innenfor matkunst og havforskning. Her er alt gjennomtenkt ned til minste detalj, og samspiller mellom akustikk, farger og form har skapt en helt egen verden der nede under vannflaten,» står det i jurykjennelsen.

Monumental tilbakeføring

Hva skjer med skytefelt og treningsområder den dagen de mister sin militære verdi? I Norge er svaret ofte å tilbakeføre det naturlige landskapet. Siden tidlig på 2000-tallet har Forsvarsbygg samarbeidet med 3RW arkitekter om det ambisiøse prosjektet Landscape Healing.

Det arkitektledede, tverrfaglige prosjektet kobler sammen forskere, biologer, historikere, arkeologer og soldater. Siden oppstarten har Landscape Healing jobbet med 27 områder over store deler av landet. Den dagen det settes strek for prosjektet vil 200 kvadratkilometer med natur være rehabilitert.

Juryen kaller arbeidet monumentalt og tror arbeidsformen vil ha stor påvirkning på lignende prosjekter i fremtiden:

«Landscape Healing er ekstremt komplekst, med utfordringer knyttet til alt fra å rydde gammel ammunisjon til å gjenplante flora. Prosjektet er gjennomført med stor ydmykhet og respekt for den opprinnelige naturen på de forskjellige stedene og bør bli et forbilde for hvordan vi kan og bør rydde opp etter oss når vi har gjort inngrep i naturen,» skriver juryen i sin kjennelse.

Lokalt tre trenger ikke være dyrt

Ida Wressel og Nikolina Søgnen, som jobber sammen som Bonitet Arkitekter, er nominert for masteroppgaven Barking up the right tree, som er levert ved Bergen Arkitekthøgskole.

I oppgaven viser Wressel og Søgnen hvordan det kan være lønnsomt, både økonomisk og samfunnsmessig, å velge lokale tresorter. Lokalt tømmer trenger ikke være dyrere enn tømmer fra utlandet når alle kostnader regnes inn – og den lokale treindustrien organiseres bedre.

Wressel og Søgnen har intervjuet lokale sagbruk og høvlerier samt andre representanter for treindustrien på Vestlandet. De har avdekket en rekke utfordringer, blant annet knyttet til felles forståelse og kunnskapsoverføring.

I oppgaven argumenteres det for at arkitekter kan være pådrivere for en styrking av lokal treindustri. Dette kan realiseres gjennom et styrket og tverrfaglig samarbeid mellom arkitektbransjen og treindustrien.

I juryvurderingen roses prosjektet for nøyaktighet og grundighet.

«De har sett på hele verdikjeden – fra bærekraftig skogbruk til konkret arkitektur – og jobber i et perspektiv på 100 år. De legger opp strategier og virkemidler for å skape innovasjon og kunnskap om lokale tresorter, blant annet ved å prosjektere et treakademi på Voss,» står det i jurykjennelsen.

Juryen innstiller derfor Bonitet Arkitektur til prisen DOGA-merket Nykommer, og skriver videre:

«Dette prosjektet er svært solid gjennomført med et helhetlig syn på både arkitektur og skog, som vi synes fortjener både heder og ære. Prosjektet er derfor sendt videre som kandidat til DOGA Hedersmerket.»

Den fremste DOGA-prisen

DOGA Hedersmerket er den fremste blant DOGAs priser. Det deles ut årlig i forbindelse med DOGA-dagen. I tillegg til de tre arkitekturprosjektene er også Telemarkskanalen regionalpark, Reaktor, Prestativo, Hepro, Laerdal Global Health, musikeren Espen Andersen og de unge designerne Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue nominert til prisen.

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Som pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, legger DOGA til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

Artikkelen er hentet fra pressenytt

Her er de nominerte til DOGA Hedersmerket

DOGA Hedersmerket er den største anerkjennelsen blant DOGAs priser. Det gis til særlig gode prosjekter som har mottatt DOGA-merket eller DOGA-merket Nykommer. Blant årets søkere har juryen plukket ut følgende kandidater:

Prosjekt: NeoBeat
Oppdragsgiver: Laerdal Global Health
Utøver: Laerdal Global Health

Prosjekt: Under
Oppdragsgiver: Lindesnes Havhotell
Utøver: Snøhetta

Prosjekt: Soria Moria Badstu
Oppdragsgiver: Telemarkskanalen regionalpark
Utøver: Feste Landskap / Arkitektur

Prosjekt: Krabat Runner
Oppdragsgiver: Hepro, avd. Krabat
Utøver: Krabat

Prosjekt: Landscape Healing
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Utøver: 3RW arkitekter

Prosjekt: Elements of AI
Oppdragsgiver: Reaktor
Utøver: Feed

Prosjekt: Economio
Oppdragsgiver: Prestativio
Utøver: Larssen & Amaral

Prosjekt: Espen Andersen
Oppdragsgiver: Espen Andersen
Utøver: Larssen & Amaral

Prosjekt: Barking up the right tree (DOGA-merket Nykommer)
Utøver: Bonitet Arkitektur – Ida Wressel og Nikolina Søgnen

Prosjekt: DYPP (DOGA-merket Nykommer)
Utøver: Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/dagen