Trondheim markerer seg som grønn teknologihovedstad i Europa

For første gang blir et stort europeisk prosjekt for forskningsinfrastruktur ledet fra et land utenfor EU. Trondheim blir nå EUs hovedstad for forskning på karbonhåndtering.

Fra juni 2017 kommer et 50-talls laboratorier i 5 europeiske land til å bli koordinert fra Trondheim, når NTNU og SINTEF nå får ledelse for det europeiske CCS-infrastrukturprosjektet, ECCSEL ERIC. Sentralt i dette står nye oppgraderte laboratorier på Gløshaugen, der investeringer for rundt en halv milliard kroner de siste 6-7 årene har blitt til infrastruktur som vil danne grunnmuren i teknologiutviklingen som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet. Dette er et spleiselag mellom Norge og EU.
– Trondheim markerer seg som grønn teknologihovedstad i Europa. Dette er en stor tillitserklæring og vi gleder oss til å ta fatt på oppdraget. Denne markeringen stadfester to viktige forhold. Internasjonalt samarbeid og satsing på forskning og innovasjon er oppskriften for å oppfylle Paris-avtalens mål og å gjennomføre det grønne skiftet, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU i en pressemelding.

Klimateknologi som skaper verdier og arbeidsplasser


– Klimateknologi rulles ut i hurtigere tempo enn noensinne. Teknologien kan skape arbeidsplasser, og er avgjørende for å nå klimamålene. CCS er en av de viktigste teknologiene Norge kan bidra med, og uten CCS vil vi ikke nå ambisjonene i Parisavtalen. Samtidig trenger vi forskning og innovasjon for å gjøre CCS billigere, smartere og mer robust, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Kjerneideen bak felles storskala laboratorieinfrastruktur som ECCSEL er at vi må jobbe på tvers av landegrenser for å lykkes, og alle land må bidra.

– Jeg synes det er en ære at NTNU og SINTEF skal lede dette arbeidet i Europa. ECCSEL er en manifestasjon av at den norske samarbeidsmodellen mellom akademia, forskningsinstitutter og myndigheter, gir positive effekter, sier Alexandra Bech Gjørv.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »