– Norske vekstvirksomheter sløser bort verdiskapningsmuligheter, de prater for mye og gjør for lite!

Det er den erfarne bedriftslederen og innovasjonsveilederen Øystein Bredal-Thorsen som er Norgessjef i GrowthWheel Norge AS som hevder dette og han følger opp med følgende kraftsalve;

 – Det kryr av bedrifter som holder på med innavl av egne oppfatninger og ser seg blinde på nærliggende problemer uten å oppdage mulighetene som ligger bak. I stedet burde de hentet inn gode veiledere med et eksternt perspektiv og gode sjekklister som sikrer mindre preik og mer verdiskapning, fortsetter en frustrert Bredal-Thorsen som sliter med å forstå hvorfor hardt arbeidende vekstledere ikke vil sitt eget beste.

Gode veiledere utgjør en forskjell, og den er dessverre grovt undervurdert, særlig i virksomheter som trenger det mest, sier Øystein Bredal-Thorsen i GrowthWheel

 – I tillegg til dette tunnelsynet er det dessverre alt for ofte en kultur for omkamper, utsettelser, prat uten avgjørelser og mangelfull oppfølging av avtaler og tidsfrister. Alt dette står i motsats til vårt felles ønske om verdiskaping, hvor noen land det er naturlig å sammenligne oss med gjør det vesentlig bedre, sier Øystein på utpust.

GrowthWheel AS er den norske delen av et globalt crowdsourcingselskap som opprinnelig ble startet i Danmark tilbake i 2005. Bakgrunnen var at grunnleggeren David Madie oppdaget at mange av vekstlederne overalt slet med de samme utfordringene, – og hans sjekklister ble etterhvert svært ettertraktet. 

Løsningen er i bunn og grunn en rekke digitale sjekklister i form av en verktøykasse for de fire arbeidsområdene enhver leder må bale med, – man må starte, vokse, transformere og videreutvikle på måter som skaper resultater. Det var likevel først når han digitaliserte løsningen og tilbød andre veiledere å bruke hans sjekklister at det tok av. I 2020 benyttes den digitale løsningen i mer enn 59 land av over 100.000 vekstvirksomheter i alle livsfaser, og flere enn 3.500 er sertifiserte GrowthWheel konsulenter.

På Innovasjonsdagen 2020 den 17. november er grunnlegger og CEO av GrowthWheel, David Madiè sammen med Øystein Bredal-Thorsen, Norgessjefen i GrowthWheel blant årets hovedforedragsholdere og de vil i innlegget gå nærmere inn på «Smart deling av egnet medisin»

InnoMag tok en kort prat med de to travle forretnings-veilederne og fikk høre mer om verktøyet som har blitt en suksess i mange land, men som fortsatt er relativt ukjent i Norge.

 – Et av de største hindrene for videre vekst og verdiskaping er manglende eksekvering. GrowthWheel er rett og slett et verktøy som strukturerer arbeidet og forenkler prosessen med å gjennomføre tiltak. Kall det gjerne et «Business Advicery System» for ale typer virksomheter i alle faser, forklarer David og Øystein oss via Zoom.

 – I Norge har viktige aktører som Kongsberg Innovasjon og mange av Næringshagene og Inkubatorer innenfor SIVA benyttet løsningen til å bistå sine kunder, – og tilbakemeldingene vi har fått er svært gode. Litt enkelt sagt sparer våre sjekklister kundene fra unødvendig vingling og sikrer økt eksekvering og verdiskapning, supplerer Bredal-Thorsen.

Foto: Sitat fra Kongsberg Innovasjon

Midt i Koronapandemien gikk Øystein og hans danske samarbeidspartner David ut med gratis tilgang til verktøyet «Veksthjulet for Krisestyring» som er utviklet i samarbeid med 15-20 erfarne Early Warning-konsulenter i EU. For eksempel har vanskelige temaer som reforhandling av avtaler og måter å forbedre kortsiktig og langsiktig gjeld og forpliktelser fått sine egne sjekklister.    

 – Det er hyggelig å kunne hjelpe til i en krisetid med et praktisk rettet verktøy som gjør det litt lettere å være leder i en tøff tid. Løsningen er gratis og vi går gjennom denne i et webinar den 19. september, – i denne dugnaden gjelder det å stille opp for å sikre fremtidens vekstvinnere, utdyper Øystein.

Avslutningsvis spør vi de to erfarne veilederne hvilke tre grep de ville anbefale en vekstleder å fokusere på denne høsten og svaret kommer uten nøling…

  1. Finn tre fokusområder for vekst
  2. Fatt tre avgjørelser for hvert enkelt område
  3. Beslutt tre konkrete tiltak pr avgjørelse som skal være gjort innen 20. desember

Du kan delta på et gratis webinar om GrowthWheel her.