Ukas gründercase – ex-politifolk bygger Faktafabrikk

I en tid der skillet mellom hva som er løgn og sannhet er i ferd med å viskes ut er behovet for dokumenterbare fakta større enn noensinne. Ny norsk aktør skal hente 100 millioner og satser på å bli størst!

I Norge svindles det for omkring 100 milliarder kroner i året. For at denne trenden skal snus må muligheten for å bli avslørt økes betraktelig. Samtidig må bakgrunns- og sikkerhetssjekker utføres i forkant for å redusere risiko for at noe går galt. Det er i dette markedet X-POL nå bygger seg opp. Selskapet har allerede 40 ansatte og alle de ansatte er partnere i selskapet. Utrederne har bred kompetanse og erfaring fra politidistrikt og særorgan som Kripos, Økokrim og PST.

X-POL startet sin virksomhet for knappe 9 måneder siden og vi tok en prat med selskapets styreleder Tom Guldberg. Han var tydelig på at selskapet har som uttalt mål å bli Skandinavias største og ledende leverandør av fakta.

–  Vi ønsker å være en industriell spydspiss, en aktør som skaper gevinster for våre kunder ved å kombinere politierfaring og kompetanse med nyskapende teknologi. Allerede i dag bistår vi det private og offentlige med utredning, granskning, analyse, bakgrunnssjekk, sikkerhetstjenester og forebyggende arbeid, sier styrelederen til InnoMag.

Brofinansiering

– X-POL har i løpet av kort tid etablert seg som en sentral aktør innen norsk granskningsindustri. I løpet av de 9 månedene vi har vært operative har markedet bekreftet både våre arbeids- og prismodeller, fastslår Guldberg.

-Selskapet er inne i en ekspansiv fase og vi vil hente inn 3-5 millioner kroner i brokapital. Pengene skal gå til å finansiere organisk vekst, utviklingen av AI-basert programvare i samarbeid med en stor nordisk aktør, samt gjøre ferdig en tjeneste innen bakgrunnssjekk/sikkerhetsklarering.

– Det hører også med til historien at vi har som mål å hente inn 100 millioner kroner i løpet av de neste to årene for å nå våre mål om å bli den ledende, nordiske aktøren.

Dere har vært i virksomhet relativt kort tid. Hvem er selskapets kunder i dag?

– Vi har så langt etablert kunderelasjoner til forsikringsselskap, advokater, verger og ulike næringslivsaktører. Vi har bistått våre kunder med å avdekke hvitvasking, økonomisk utroskap, verdidokumentasjon, brannårsaker, forsikringssvindel og rekonstruksjoner av påståtte hendelser.

Hva er det som skiller dere fra andre aktører i dette markedet?

– Det handler om størrelse og avansert bruk av teknologi. Vi er allerede nesten fire ganger større enn nummer to i markedet og denne utviklingen vil fortsette. Med over 40 partnere representerer vi den nest største ressurs- og kompetansebasen i Norge. Det er bare politiet som er større enn oss.

– Vi har i dag venteliste med både eks-politifolk og nyutdannede fra Politihøyskolen som ønsker å jobbe for X-POL. Målet var initielt å skape sysselsetting for alle eksisterende partnerne og så åpne dørene for de nyutdannede i fase 2. Utviklingen på oppdragssiden gjør at denne prosessen allerede er i gang, forteller en engasjert  Guldberg, før han fortsetter;

– Det er utrolig spennende å kunne kombinere de mest kunnskapsrike politihodene i Norge med unge, nyutdannede politifolk. Det er to ulike verdener som møtes. Erfaring og kompetanse på politihåndverksiden kombinert med oppdatert, digital kunnskap skaper en dynamikk og løsningsorientering som virkelig skaper resultater.

Faglig bredde

– X-POL skiller seg også fra andre aktører ved at vi, basert på den faglige bredden i selskapet, setter sammen unike team for de oppdragene vi skal løse. Vårt største fortrinn er at våre folk har erfaring fra Kripos, Økokrim og Politiets sikkerhetstjeneste – PST og dette utgjør kjernekompetansen i selskapet. Dette gjør at vi ikke bare har større faglig grunnlag for å finne de objektive faktaene vi leter etter, men at det skjer på atskillig kortere tid enn våre konkurrenter bruker på tilsvarende oppdrag, understreker Guldberg.

Hvilken prismodell jobber selskapet med?

– Akkurat nå snakker vi nesten utelukkende om timebaserte oppdrag. Dette er oppdrag for større kunder som vi allerede nå ser vil gi en jevn og relativt forutsigbar inntektsstrøm over tid, sier Guldberg, som understreker at dette vil endre seg allerede ved årsskiftet.

– Vi arbeider med to utviklingsprosjekter som vil være produkter som via de riktige distribusjonskanalene vil kunne gi stort volum, også internasjonalt.

– Det er i denne sammenheng viktig å nevne at vi har en kostnadsprofil som er relativt hyggelig ettersom samtlige partnere, med unntak av en administrasjon på 6 årsverk, avlønnes på timebasis. Dette betyr at vi har i hovedsak har variable kostnader som kun er relevante når vi har inntekter.

Svindel er et åpenbart samfunnsproblem, men hvor modent er markedet for X-POLs tjenester?

– Svaret er at markedet er svært delt. Da vi gjorde våre analyser før oppstart var vi overbevist om at offentlige aktører ville se verdien av våre tjenester. Der har vi ikke truffet med analysen. I næringslivet er imidlertid tonen en helt annen og vi har i løpet av kort tid vært delaktige i en rekke granskninger som viser at næringslivsaktørene tar svindel på alvor. La meg også nevne at X-POL ikke skal utvikle et nytt marked. Vi ønsker å restrukturere og utvikle et marked som i dag er svært fragmentert og modent for konsolidering. Vi tilbyr tjenester som i stor grad allerede er tilgjengelige, samtidig som vi utvikler nye, etterspurte teknologibaserte tjenester i samarbeid med dedikerte kunder.

Du snakker om å utvikle teknologibaserte tjenester. Hva er det dere fokuserer på i dette utviklingsarbeidet?

– Dette er tjenester som reduserer risiko og forebygger uforutsette hendelser. Det interessante er at de fleste aktører, både offentlig og privat, fokuserer på sikkerhet i form av kryptering, brannmurer, teknologisystemer og fysisk sikring. Veldig få konsentrerer seg om mennesket, som i de fleste tilfeller er den direkte årsaken til at virksomheten opplever sikkerhetsbrudd eller økt sårbarhet, hevder Guldberg.

– På dette området vil X-POL spille en vesentlig rolle når det gjelder bevisstgjøring, forebygging og håndtering av krisesituasjoner. Bevisstgjøring vedrørende hva som er virksomhetskritisk og hvordan disse situasjonene oppstår. Forebyggende ved å peke på svakheter i organisasjonen og ved å gjennomføre sikkerhets- og sårbarhetsanalyser, samt bidra til å begrense skadeomfanget dersom en kritisk situasjon oppstår.

– Et stadig tilbakevendende tema er situasjoner som er en direkte følge av at virksomheter ikke har foretatt en reell bakgrunnssjekk av personer i nøkkelposisjoner eller som vil få tilgang til bedriftssensitiv informasjon. Vi har investert tungt på dette området og vil, sannsynligvis i løpet av året, foreta en omfattende utrulling av bakgrunnssjekk i nært samarbeid med en ledende, nasjonal aktør som første kunde, avslutter den engasjerte styrelederen engasjert.

Vi i InnoMag møter mange gründere med mange ideer, sjelden møter vi noen som på så kort tid har bygget opp en så imponerende virksomhet. Vi spår at du som leser vil høre mer om X-POL fremover.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!