Vi har satt oss ned med Øystein Bredal-Thorsen, – mannen som i over 30 år har ivret for å lære nordmenn å bli bedre innovatører. Nylig tok han over ledertrøya i Open Innovation Academy, som har tatt utfordringen med å sørge for at nordmenn blir bedre innovatører. 

-Gjennom hele min (hittil) yrkesaktive karriere har jeg jobbet i grenselandet mellom innovasjons og forretningsutvikling. Fasinasjonen for nye teknologi, nye markeder og nye måter å skape verdier på er sterke drivere hos meg og har vært det lenge, smiler han over et rundstykke og en rykende varm kaffe.

Du er jo en kjent skikkelse for alle som har beveget seg rundt i innovasjonsøkosystemet, hva skyldes din fasinasjon for dette området?

-Det hele startet antagelig med morse-kommunikasjon i 1974, jeg ramlet bort i fiberoptikkfagfeltet allerede i 1982 hvor vi bl.a. prosjekterte og leverte optisk kommunikasjon for instrumentsystemene på en av de største oljeplattformene i Nordsjøen lenge før fiber ble hverdagsteknologi vi i dag ikke klarer oss uten, forklarer han ivrig.

-Innovasjon av forretningsprosesser innen maritim elektronikk ga meg et bredt internasjonalt nettverk og kunnskap innen det krevende yacht-markedet, og ikke minst erfaring fra å etablere nye kanaler inn til det amerikanske markedet for super-yachter var utfordrende og givende. Har du tatt USA har du tatt det meste!

Gjennom arbeidet i oppstarts- og vekstmiljøet de siste årene er også mitt eget «mindset» blitt preget at det er forskjell på forretningsutvikling og innovasjon og nå har vi altså startet Open Innovation Academy i samarbeid med Open Innovation Lab of Norway.

Du har jo kurset norske innovatører lenge, hva er årsaken til at du nå har gått sammen med Open Innovation Lab of Norway?

-Open Innovation Lab of Norway er et inspirasjons- og kunnskapsnettverk for innovasjonsprofesjonelle på jakt etter økt innovasjonskraft, og jeg deler deres oppfatning om at vi blir raskere smartere sammen enn hver for oss. Jeg tror også som Truls Berg, din redaktør som leder nettverket at dyktige innovasjonsprofesjonelle med riktig kunnskap er medisinen næringsministeren og Norge trenger når private og offentlige virksomheter skal møte 2030 og skape de mer enn 250 000 nye arbeidsplassene vi som nasjon trenger.

Tanken bak er at kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi må ligge til grunn for hvordan vi skal utvikle oss fremover med sikte på å være en innovativ og utviklingsorientert nasjon». Den overordnede målsetningen er å bidra til at Norge klatrer fra dagens 28 plass på Global Innovation Index til «blant de 5» i løpet av 5 år. (Sverige er i dag nr. 3 og Danmark nr. 10), og vi mener altså at vi sammen har det riktige skillset, mindset og toolset for å bidra til at vi når dette målet.

Programmene spenner fra et opplegg for egenvurdering individets og organisasjonens innovasjonskraft via GIMI* sertifiserte opplegg mot formelt Certified Innovation Master (CIM) via sertifiserte opplegg for innovasjonsfaget (GIMI-sertifiseringer), samt temabaserte opplegg innen Medarbeiderinvolvering-, Bærekraft- med mer. Et poeng er at vi gjennom leveransene skal utløse sertifiseringer av all den realkompetanse som finnes i norsk næringsliv, samtidig som vi skal koble unge og eldre talenter i et felles løft til alles beste.

Du kan lese mer om Open Innovation Academy’s kurstilbud her.