Ved hjelp av kunstig intelligens, maskinlæring og avanserte statistikkmodeller har CPM Analytics utviklet et helnorsk verktøy som lar butikkjedene se sitt faktiske kundepotensialet for alle lokasjoner i landet. Dermed får retail-bransjen tilgang til et nytt virkemiddel for å redusere butikkdød og tap av investeringer.

Detaljhandelen har hatt en vekst på 0,4% de siste 12 månedene, ifølge tall fra SSB. Likevel møter handelskjeder store utfordringer. Konkurser og oppbudsbegjæringer har rammet kjente kjeder og merker som Tilbords, Toys R Us og flere Brio-lekebutikker, mens G-Sport nå går inn i den internasjonale Intersport-kjeden. Senest i høst måtte Notabene og Vita melde pass, og konkursboene ble kjøpt opp av Jotunfjell Partners. Christiania Glassmagasin, Nille, Kitch´n samt Fretex er eksempler på kjeder som har opplevd store utfordringer, og flere har redusert antall butikker.

Analyseselskap fra startup til scaleup

Fred Selnes, medgründer og styreleder. Foto @ CPM Analytics AS

CPM Analytics er et spesialisert analyseselskap innenfor salg og markedsføring. Selskapet ble etablert i 2006 av markedsførings- og merkevarespesialisten Fred Selnes sammen med IT-gründeren Svein Parnas med tidligere erfaring fra Kvasir og Basefarm. Selskapet må kunne sies å ha gått fra startup til scaleup. I dag utgjør staben 10 medarbeidere med spesialistkunnskap innen strukturering og analyse av alle tilgjengelige markedsdata.

CPM-staben hjelper kundene å fokusere sine ressurser på de markedstiltak som faktisk gir ønskede resultater. Selskapet har tette bånd til Handelshøyskolen BI der gründer og styreleder, Fred Selnes til daglig er professor.

CPM Analytics’ HQ, en spasertur fra Nydalen T-banestasjon. Foto @ CPM Analytics AS

– Gjennom vårt nye system, som tar i bruk kunstig intelligens, maskinlæring og avansert
statistiske modeller, får man mer nøyaktig innsikt. Systemet går igjennom interne og
eksterne databaser og gir en beregning som viser det faktiske kundepotensialet for alle lokasjoner i landet. Dermed slipper handelskjedene å være usikre på hvor de bør åpne nye butikker, hvor de bør vurdere en relokalisering lokalt, og hvor de bør kutte butikker der kundegrunnlaget rett og slett er for dårlig til å kunne drive lønnsomt, forklarer analysedirektør i CPM Analytics, Espen Jütte.

Nytt system møter nye forbrukertrender

– Det vi ser er at vi ikke handler mindre, men endringer i markedet og press på marginene som fører til at mange handelskjeder sliter. Etter mange år med overetablering i flere bransjer er det mange steder rett og slett flere butikker enn det er marked for, forteller Lars Ove Brenna, CEO i CPM Analytics.

Potensial for kannbalisering i markedet. Kilde: CPM Analytics AS

Tiltakene for å hindre butikkdød er, ifølge Brenna, at næringen må bli flinkere til å
identifisere hvor kundebehovet er stort nok til å opprettholde positiv lønnsomhet, og samtidig redusere antall butikker der det ikke er tilstrekkelig livsgrunnlag.

Potensial for nye kunder. Kilde: CPM Analytics AS

– Løsningene kan synes enkle, men de er vanskelige å gjennomføre med manglende datagrunnlag. Mange tyr til beslutningstaking på ren magefølelse. På det grunnlaget er det ikke sikkert at det er butikken med de rødeste tallene som har det laveste potensialet og bør legges ned, påpeker Brenna.

Stort omstillingsbehov innen handel

Hovedorganisasjonen Virke regner med at 40 000 ansatte i varehandelen kan miste
arbeidsplassen de neste 10 årene. Det er lite tvil om at handelsnæringen har behov for
omstilling gjennom smartere løsninger for å opprettholde eller forbedre sin lønnsomhet.
Når det er snakk om ny teknologi, er lovnadene om gull og grønne skoger aldri langt unna, mener CPM Analytics. Selv lover de å kunne vise til konkrete eksempler.

 

Team CPM ser store muligheter. Foto @ CPM Analytics AS

– Store og viktige aktører har allerede tatt i bruk systemet, og er meget fornøyd! Systemet ble lansert på et frokostseminar den 8. oktober med stor interesse og svært positive tilbakemeldinger. Butikkdøden er kanskje ikke helt over enda, men ofte må kriser til for å revitalisere bransjer og tvinge frem nye og innovative løsninger. De smarteste handelskjedene kan nå bli enda litt smartere, og sikre positiv lønnsomhet over tid, avslutter Brenna oppfordrende.